Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Pobierz PDF
Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbyły się 11 maja br. w Lubczynie gm. Bogdaniec. W uroczystości udział wzięli Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, który odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną z Witnicy "Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz Marek Surmacz - radny Województwa Lubuskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy powstała w 1945 roku. Aktualnie liczy 48 członków czynnych, posiadających kwalifikacje do niesienia pomocy we wszystkich obszarach działalności ratowniczej - gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego i medycznego. Na wyposażeniu posiada 7 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczy w większości działań na terenie miasta i gminy Witnica oraz powiatu gorzowskiego. Była obecna przy wszystkich dużych pożarach i zdarzeniach na terenie województwa lubuskiego. Otrzymała wiele wyróżnień, w tym od Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera RP, Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Zobacz również