Lubuska Odnowa Wsi

Pobierz PDF
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr L/798/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”  w dniu 14.05.2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 900.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 14 czerwca 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

 

Więcej informacji w BIP: http://www.bip.lubuskie.pl/756/3123/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego
_w_formie_wsparcia_w_2019_roku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_
dzialania_Lubuska_Odnowa_Wsi_na_rzecz_rozwoju_obszarow_wiejskich_w_wojewodztwie_lubuskim/
 

Zobacz również