Fundacja Motozwierzyniec z dofinansowaniem

Pobierz PDF
Fundacja Motozwierzyniec z Siedliska decyzją zarządu województwa otrzymała wsparcie w wysokości 1 tys. zł na zadanie pn. Zlot  Motocyklowy w Zwierzyńcu. 

Zadanie publiczne polegać ma na organizacji  Zlotu Motocyklowego we wsi Zwierzyniec.

Zlot Motocyklowy we wsi Zwierzyniec to spotkanie motocyklistów z całej Polski, mające na celu   m.in. promocję atrakcji turystycznych regionu pośród uczestników Zlotu oraz mieszkańców. Podczas zlotu  zostaną zorganizowane dwie wycieczki krajoznawcze. Pierwsza „enduro” będzie wiodła drogami gruntowymi (gminnymi), po okolicach Bobrownik (Rezerwat Bukowa Góra), Zaboru (pałac, stawy)
i Drzonkowa. Druga, asfaltowa, w formule rajdu będzie wiodła szlakiem jezior i wież widokowych m.in. poprzez  Jodłowo, Święte (Wieża Joanna).  Dodatkowo  dla gości  Zlotu  zostanie zorganizowany  koncert, parada motocyklowa. Zlot będzie promowany w prasie, na ogólnopolskich forach motocyklowych, Facebooku, Instagramie i  oraz  stronie internetowej Fundacji.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz również