Pomoc dla przedsiębiorstw w kryzysie

Pobierz PDF
O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Już blisko 600 firm zdecydowało się skorzystać z pomocy oferowanej w ramach projektu Early Warning.

Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna. W ramach projektu można uzyskać również odpłatne wsparcie od doradców restrukturyzacyjnych.

Projekt umożliwia doradztwo w zakresie takich tematów jak m.in. problemy finansowe (spadek sprzedaży, ryzyko utraty płynności, utrata klientów, zadłużenia wobec wierzycieli), problemy organizacyjne (restrukturyzacja, problemy wewnętrzne, podział zadań, zarządzanie zmianą) oraz problemy związane z wyznaczeniem kierunków działań i strategii rozwoju.

Korzyści dla właścicieli firm, jakie wynikają z uczestnictw w projekcie Early Warning, to m.in.: konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami, bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców oraz zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa.

Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne.

Źródło finansowania projektu Early Warning

Grant UE (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME) oraz dotacja celowa.

Termin realizacji
Projekt Early Warning Europe jest realizowany w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning oraz www.ffr.pl/pl/ewe lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.

Zobacz również