Studenci seniorzy rozpoczęli rok akademicki

Pobierz PDF
Mają lat 50+, ale energię, werwę i uśmiech nastolatka – to studenci Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy dziś rozpoczęli rok akademicki. - Jesteście po prostu wspaniali, uśmiechnięci, radośni. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem spotkań z wami, bo dajecie mi niezwykłą energię. Chciałabym państwa zapewnić, że samorząd województwa z wielką starannością i zaangażowaniem stara się wam pomagać – mówiła podczas inauguracji marszałek Elżbieta Anna Polak. „Rektorem” ZUTW jest pani Zofia Banaszak.

Dzisiejszą uroczystą inauguracją roku akademickiego Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna 28 rok swojej działalności. Ta „senioralna uczelnia” to miejsce niezwykłe, które zrzesza ludzi z pasją, ludzi aktywnych, ludzi, którzy jak sami twierdzą szkoda czasu na starzenie się. Uniwersytet zawsze może liczyć na wsparcie samorządu województwa o czym zapewniała marszałek Elżbieta Anna Polak. - „Srebrna polityka” jest dla nas bardzo ważna, bo w regionie lubuskim  aż 20 proc. mieszkańców ukończyło 60. rok życia. W 2017 roku sejmik województwa przyjął wieloletni program współpracy z osobami starszymi. W jego ramach przeznaczyliśmy konkretne środki finansowe. To pół miliona w ciągu roku. Ale o wiele większe środki finansowe przeznaczamy na tworzenie klubów seniora, dziennych i całodobowych domów pobytu. To już 35 mln zł. Naszym priorytetem jest utworzenie w każdej gminie właśnie takich miejsc. Teraz mamy otwarty nabór z alokacją 24 mln zł – wyjaśniła marszałek.

Podkreślała także, samorząd wsłuchuje się w potrzeby seniorów i stara się na nie odpowiadać. - Spotykamy się na sejmiku seniorów, uważnie słuchamy waszych głosów i później staramy się w naszych budżetach wasze wnioski wprowadzać. Ostatnio rozmawialiśmy także przy okrągłym stole. Chcemy, żeby nasza polityka senioralna to nie była tylko Lubuska Karta Seniora i doraźne działania. To musi być polityka przewidywalna i konsekwentna, bo jesteście potężną siłą. Chcę was zapewnić, że wasze postulaty będą zapisane w budżecie na kolejny rok – dodała E. Polak.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku z inicjatywy nauczycieli andragogów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Od początku funkcję jego prezesa pełni Zofia Banaszak, współzałożycielka stowarzyszenia.

Działalność Uniwersytetu opiera się głównie na pracy społecznej członków Zarządu oraz zaangażowaniu  wielu, bardzo wielu słuchaczy w różne formy zajęć, pomoc w realizacji znaczących wydarzeń i bardzo często w  wielu drobnych codziennych sprawach, z których składa się życie naszego Uniwersytetu.

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, to tworzenie warunków do dobrego starzenia się.

Słuchacze ZUTW to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań, wszystkich natomiast łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku na stałe wrósł w środowisko miasta i regionu jako jedna ze znaczących instytucji życia społecznego. Jest współorganizatorem wielu zdarzeń, eventów i przeglądów. Przez lata współpracy zorganizowano dziesiątki międzynarodowych spotkań o różnym charakterze, w których brało udział setki starszych osób, poznając nawzajem siebie, obyczaje, tradycję i język partnera

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, promując aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym, jest wspaniałą receptą na młodość i pogodę ducha. Solidarność międzypokoleniowa dodaje pozytywnej energii, wzmacnia poczucie wartości i odmładza lepiej niż jakikolwiek specyfik.

Misja ZUTW

"Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych wspólnych marzeń w jesieni życia".

AKTUALNY STAN SŁUCHACZY ZUTW na 11.10.2019 r.

Ogółem słuchaczy       

1027

Liczba słuchaczy zwyczajnych                         

998

w tym: kobiet                                                      

863

             mężczyzn                                                

152

Liczba słuchaczy wspierających

19

Kobiet – 12

Mężczyzn - 7

 

Najstarsza słuchaczka

98 lat

Najmłodsza słuchaczka

52 lata

Średnia wieku słuchaczy zwyczajnych

71 lat

 

W roku 2019 na nowy rok akademicki 2019/2020 przyjęto  96 słuchaczy.

W tym kobiet:

83

Mężczyzn

13

Średnia wieku słuchaczy przyjętych  w tym roku

70 lat

 

Najstarszy słuchacz

81

Najmłodsza słuchaczka

55

Galeria: Studenci seniorzy rozpoczęli rok akademicki

Zobacz również