XII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.


W sesji uczestniczyło 29 radnych, a także m.in. posłanki Jolanta Fedak, Katarzyna Osos i Krystyna Sibińska, poseł Waldemar Sługocki, poseł Krystian Kamiński, senator Robert Dowhan, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, a także były poseł Paweł Pudłowski. Nowo wybrani parlamentarzyści odebrali gratulacje od radnych Sejmiku, marszałek województwa Elżbiety Anny Polak i przewodniczącej Sejmiku Wioletty Haręźlak.

Po interpelacjach marszałek Polak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa w okresie między sesjami.

Zobacz prezentację.

Informację na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020 przedstawiła lubuska kurator oświaty Ewa Rawa. Radni przyjęli Sprawozdanie z realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2018. Przyjęli także m.in. uchwały w sprawie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze, uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2019 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także zmienili uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Lubuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Sesja była transmitowana na żywo na stronie lubuskie.pl a przebieg transmisji jest dostępny na portalu youtube.com

 

Galeria: XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zobacz również