O inwestycjach w gminie Babimost

Pobierz PDF
Rozwój Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost, zagospodarowanie terenów inwestycyjnych wokół lotniska, budowa obwodnicy oraz linii kolejowej (inwestycje planowane w nowej perspektywie) - to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, lubuskich posłów: Waldemara Sługockiego oraz Bogusława Wontora, burmistrza Babimostu Bernarda Radnego oraz dyrektora Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Michała Anczykowskiego.

Wolne lokalizacje inwestycyjne mogą sprzyjać rozwojowi Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Burmistrz Bernard Radny zapewniał, że jest to zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Babimost od lat prężnie się rozwija. Skutecznie pozyskuje środki z Unii Europejskiej. Burmistrz przekonywał, że to dobre miejsce do inwestycji. Podkreślał, że na terenie gminy jest już kilku bardzo dużych inwestorów, jak np. IKEA Industry (największy pracodawca w regionie, zatrudnia ponad 3 tys. pracowników).
Na terenie gminy znajduje się także port lotniczy, który, jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak dzięki samorządowym inwestycjom o łącznej wartości 16 mln zł prężnie się rozwija. Świadczy o tym chociażby wzrost liczby pasażerów. Do 21 października 2019 r. lotnisko obsłużyło 25 tys. podróżnych (w 2018 r. było to łącznie 21 tys. podróżnych).

Inwestycje wykonane przez Samorząd Województwa:

- ILS, czyli system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. Wartość inwestycji współfinansowanej z LRPO to prawie 4 mln zł. Dzięki dostosowaniu lotniska do europejskich wymogów bezpieczeństwa, port będzie mógł działać przez całą dobę i obsługiwać lotniczy transport towarowy.

- budowa drogi patrolowej – koszt: 859,9 tys. zł

- budowa sieci energetycznej zasilającej pionowe znaki nawigacyjne – koszt: 860 tys. zł

- budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej – 3,1 mln zł

- naprawa/remont nawierzchni Płyty Postoju Samolotów nr 1 i drogi kołowania „Echo” – koszt: 640  tys. zł

- naprawa/remont oświetlenia projektorowego PPS nr 1 i DK „Echo”

- budowa Hali Kontroli Przylotów – koszt: 3,2 mln zł

Teraz przyszedł czas na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych wokół lotniska. Rozpatrywany jest m.in. wariant lokalizacji w tym miejscu Centrum Badań Kosmicznych., które posiada systemy i urządzenia, które mogłyby wesprzeć działania portu.

W spotkaniu udział wzięli:

Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

Waldemar Sługocki – Poseł na Sejm RP

Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Marek Banaszkiewicz – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Bernard Radny – burmistrz Babimostu,

Bogusław Wontor – Poseł na Sejm RP

Maciej Nowicki – Departament Rozwoju Regionalnego

Sławomir Kotylak – Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wojciech Olszewski - Biuro Projektów Własnych

Michał Anczykowski – Dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost.

 

Galeria: Spotkanie ws. inwestycji w Gminie Babimost

Zobacz również