Gala "Lubuskiego Włącznika"

Pobierz PDF
29 listopada br. odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia czwartej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”. Zwycięzcom pogratulował wicemarszałek Łukasz Porycki. – Witam liderów biznesu ekonomii społecznej, stowarzyszenia, fundacje, centra integracji społecznej. Gratuluję IV edycji, dziękuję pracownikom i dyrekcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za zorganizowanie i przeprowadzenie tego konkursu - mówił wicemarszałek.

- Dziękuje patronom medialnym za to, że objęli swoim patronatem to wydarzenie. Ważne jest, aby te dobre praktyki ekonomii społecznej trafiły do wszystkich zainteresowanych, ale też do tych podmiotów, które mogą się otworzyć na partnerów w ekonomii społecznej, zwłaszcza w tych najmniejszych miejscowościach. Chodzi o to, żeby tych mieszkańców z najmniejszych miejscowości naszego województwa zaktywizować i pokazać im, że można, że można powrócić na rynek pracy – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.          

O szczegółach konkursu mówił Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Głównym celem konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Konkurs dedykowany jest w szczególności podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego tj.: stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym czy spółkom non profit, a także centrom integracji społecznej.

Laureatem konkursu może zostać podmiot, który dostarcza wysokiej jakości produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Organizator przewidział także nową kategorię, dedykowaną jednostkom samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostkom podległym. W tej kategorii docenione zostały jednostki i instytucje, które realizują zamówienia publiczne z zastosowaniem aspektów i klauzul społecznych.

W ramach konkursu nagrodzono podmioty w CZTERECH następujących kategoriach:

I. PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ – kategoria dedykowana jest stowarzyszeniom i fundacjom, prowadzącym działalność odpłatną statutową lub/i działalność gospodarczą, spółdzielniom socjalnym, spółkom non profit, które działają min. 2 lata od dnia rejestracji.

Laureatem w kategorii „Podmiot Ekonomii Społecznej została Spółdzielnia Socjalna Gorący Garnuszek z Kożuchowa

 

II. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS) z województwa lubuskiego

Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA laureatem kategorii Centra Integracji Społecznej

 

III. DEBIUT – kategoria dedykowana jest podmiotom ekonomii społecznej, wymienionym w kategorii I, jednak działającym min. 1 rok od dnia rejestracji.

Laureatem w kategorii Debiut została Spółdzielnia Socjalna Pani Sowa z Krosna Odrz.

 

IV. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Tytuł Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorstwom Społecznym zdobyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Laureaci konkursu w ramach kategorii  I, II, III otrzymali:

TYTUŁ LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. LIDERA BIZNESU SPOŁECZNEGO, zaświadczający o wysokim poziomie jego produktów czy realizacji usług oraz BON O WARTOŚCI 10 tys. zł na uwidocznienie i rozwój podmiotu.

Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii IV otrzymał:

TYTUŁ URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ STATUETKĘ.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z TVP 3 Gorzów Wlkp., Radiem Zachód, a także Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES).

Galeria: Lubuski Włącznik - IV edycja

Zobacz również