Radni z wizytą w Brukseli

Pobierz PDF
Lubuskie jest warte zachodu, co uwodniło już nie jeden raz! Kolejną okazją, aby to potwierdzić, była wizyta studyjna w Brukseli. Do Belgii wybrali się Radni Województwa Lubuskiego, w tym członkowie zarządu - Tadeusz Jędrzejczak i Marcin Jabłoński. Wyjazd stanowił okazję do rozmów o nowym budżecie Unii Europejskiej i sprawach ważnych z punktu widzenia naszego regionu.

Zakończyła się ważna wizyta delegacji lubuskiej w Brukseli. Przedstawiciele wojewodztwa lubuskiego odbyli szereg spotkań z Eurodeputowanymi oraz przedstawicielami Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, gdzie prezentowano Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Rozmowy pozwoliły na przedstawienie argumentów i propozycji zapisów w nowych dokumentach unijnych na kolejny okres programowania, istotnych z punku widzenia naszego regionu.

Program pobytu uwzględniał spotkania zarówno z przedstawicielami Komisjii Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego. Była to okazja do dyskusji np. o budżecie unijnym, a także planach parlamentu na najbliższe miesiące. Omówiono szczegółowo stan polskich negocjacji budżetu UE. Poruszono również kwestie transportu oraz infrastruktury wodnej i drogowej. Nie mniej miejsca poświęcono ochronie zdrowia, czy też programom zdrowotnych. Z europarlamentarzystami Radni Województwa Lubuskiego omówili także działania związane z programami spolecznymi, np. w zakresie dotyczącym świadczenia pracy w rejonach transgranicznych. 


Do Belgii udali się się Radni Województwa Lubuskiego:

- Anna Chinalska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych,

- Helena Hatka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

- Beata Kulczycka - Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa,

- Aleksandra Mrozek - Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki, 

- Edward Jan Fedko - Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa,

- Marcin Jabłoński - Członek Zarządu WL,

- Tadeusz Jędrzejczak - Członek Zarządu WL,

- Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku WL,

- Łukasz Mejza - Przewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjni Samorządowcy,

- Grzegorz Potęga - Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa,

- Jan Świrepo - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Galeria: Wizyta studyjna radnych w Brukseli

Zobacz również