Granty do wzięcia

Pobierz PDF
Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania fiszek i wniosków w naborze na projekty grantowe dotyczace rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej.

Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 2 grudnia 2019 r. – 13 grudnia 2019 r.

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR: 27 stycznia 2020 r. – 21 lutego 2020 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR. Nabór odbędzie się za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Pełny harmonogram konkursu:

a) Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR – 2 grudnia 2019 r. – 13 grudnia 2019 r.

· Ocena fiszek – 16 grudnia 2019 r. – 20 grudnia 2019 r.

· Ogłoszenie wyników naboru fiszek – 20 grudnia 2019 r.

· Inkubacja – 7 stycznia 2020 r. – 14 lutego 2020 r.

b)Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 27 stycznia 2020 r. – 21 lutego 2020 r.

· Ocena wniosków (przewidywana) – 24 lutego 2020 r. – 20 marca 2020 r.

· Ogłoszenie wyników (przewidywane) – 23 marca 2020 r.

Dokumentacja konkursowa:

Regulaminu oraz wszystkie załączniki, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl w zakładce „Do pobrania”.

Zobacz również