Nasza kultura, nasza historia

Pobierz PDF
Fundacja Perły Ziemi Lubuskiej z Zielonej Góry złożyła do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. „Nasza kultura, nasza historia, nasz region – Perły Ziemi Lubuskiej ”. Zarząd województwa w dniu 05 grudnia br., pozytywnie rozpatrzył ofertę fundacji i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 8 944,00 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu szkolenia o tematyce prezentowania i promocji turystycznej dziedzictwa kulturalnego i historycznego Województwa Lubuskiego dla 20 uczestników z terenu obszarów wiejskich. Celem jest również wzrost świadomości i kompetencji techniczno-komputerowo-internetowych.

Niezbędnym do wykonania zadania publicznego jest zakup 3 laptopów, drona, rzutnika i ekranu multimedialnego. Sprzęty zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szkolenia oraz nagrania filmu promującego turystykę w Województwie Lubuskim. Będzie również wykorzystywany przy kolejnych projektach realizowanych przez fundację.

Zobacz również