Szpital Uniwersytecki zyska nową jakość

Pobierz PDF
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze rozpoczyna kolejną ważną inwestycję polegającą na termomodernizacji obiektów i sieci. Głównym celem realizacji zadania wartego ponad 50 mln zł jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Inwestycja dofinansowana zostanie ze środków unijnych. – W wyniku renegocjacji RPO L2020 udało się nam przekonać Komisję Europejską, ale tylko dlatego, że widzieli jak z wielką konsekwencją, skutecznie realizujemy nasz plan modernizacji ochrony zdrowia – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Projekt zakłada termomodernizację całego szpitala – wszystkich budynków. Jego realizacja nie tylko pozwoli na zminimalizowanie zużycia energii oraz spowoduje uzyskanie komfortu cieplnego, ale spowoduje podwyższenie standardów opieki medycznej. Szpital zyska także zupełnie nowe oblicze. -  Pamiętam, gdy uzyskaliśmy pozwolenie na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i zobaczyłam projekt, to pomyślałam, że krajobraz nie pasuje do tego nowoczesnego budynku i że trzeba coś z tym zrobić. Okazją stały się renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego tej perspektywy, bo niestety, środków finansowych na ochronę zdrowia już nie było. Całkowicie zostały one zaangażowane szczególnie na dwie kluczowe inwestycje w regionie: Radioterapię w Gorzowie oraz Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Udało się nam jednak przekonać Komisję Europejską, ale tylko dlatego, że widzieli, iż z wielką konsekwencją, skutecznie realizujemy nasz plan. Jest Szpital Uniwersytecki, jest kierunek lekarski, budujemy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, zgadzamy się na termomodernizację. Tu są zaangażowane duże środki europejskie, ale też środki budżetu województwa i szpitala – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 50 mln zł. Dofinansowanie z UE to 38,8 mln zł. 11,5 mln to wkład własny szpitala i urzędu marszałkowskiego.

Inwestycje zrealizuje wybrana w drodze przetargu firma Mostostal Zabrze - Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., która jest także wykonawcą Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. - Cieszę się, że udało nam się pozyskać tę inwestycję do realizacji. Cieszy nas także to, że po drugiej stronie mamy partnerów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w to, co robimy. Nie zawsze tak jest. Jest to duże przedsięwzięcie. Zobowiązujemy się, żeby tę inwestycję zrealizować terminowo – podkreślał Marek Morawski, prezes zarządu Mostostalu.

W pierwszym kwartale wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Następnie pod koniec marca ruszą prace. Pierwszy etap zakończy się w połowie listopada. Obejmie on Budynki B i B1, łącznik między budynkami B i C, budynek U oraz R. Wykonane zostaną także roboty budowalne, sanitarne, elektryczne, ciepłownicze w pomieszczeniach węzła cieplnego L. Obszar ten obejmuje kliniczne oddziały: neurologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, kardiologii, chorób wewnętrznych, hematologii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii ze stacją dializ, SOR oraz zakładu rehabilitacji, a także oddziały płucny, torakochirurgii  oraz radioterapii.

Kolejny etap obejmie budynki C i C1, czyli kliniczne oddziały: urologii, chirurgii i urologii dziecięcej, chirurgii urazowo-naczyniowej, chirurgii ogólnej i onkologicznej. Następnie inwestycją objęte zostaną budynki oddziału laryngologii i okulistyki oraz portierni. Na końcu zmodernizowany zostanie budynek L, który docelowo połączony zostanie z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Umowę na wykonanie zadania podpisał dr Marek Działoszyński – prezes zielonogórskiej lecznicy, który podkreślał, że nie byłaby ona możliwa bez zaangażowania marszałek Elżbiety Anny Polak w pozyskanie środków UE. Zobacz prezentację

Galeria: Termomodernizacja Szpitala Uniwersyteckiego

Zobacz również