Mamy 260 Lubuskich Talentów (wideo)

Pobierz PDF
– To historyczny moment, bo nigdy na taką skalę nie przyznawaliśmy stypendiów. Jestem przekonana, że dziś w regionie lubuskim to najważniejsze miejsce. Nie ma nigdzie w jednym miejscu, aż tylu talentów. Jesteście zaangażowani, ciężko pracujecie i dziś pragniemy wam za to podziękować – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystego wręczenia stypendiów „Lubuskie Talenty”. Młodym Lubuszanom pogratulował także wicemarszałek Łukasz Porycki.

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak możliwości dała Unia Europejska. Dzięki funduszom europejskim, Departament Infrastruktury Społecznej przygotował specjalny program dedykowany młodym osobom. – Od 11 lat wręczam stypendia w regionie lubuskim, ale dziś jest wyjątkowy moment, bo otrzyma je 260 uczniów. Te pieniądze mają was zaangażować. To jest podziękowanie za waszą pasję, wielką pracę i bardzo dobre wyniki w nauce. Te środki mają dać impuls do jeszcze większego zaangażowania. Życzę wam, abyście mogli spełniać marzenia. Tak jak powiedział znany polski himalaista Krzysztof Wielicki: Jak się bardzo chce, to się wchodzi. Życzę wam, żebyście zdobywali każdy swój Mount Everest – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wicemarszałek Łukasz Porycki dodał, że talent to wielki dar i zobowiązanie. – Wy dzisiaj tworzycie elitę uczniów w województwie lubuskim, wkraczającą na salony wiedzy, którą zdobyliście ciężką pracą. Wasze świadectwa są największym tego dowodem. Bądźcie ambasadorami „Lubuskich Talentów”, pokażcie kolegom i koleżankom, że dzięki ciężkiej pracy można zdobyć uznanie - mówił wicemarszałek.  

Nowy program jest skierowany do 260 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klasy I-III) z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.  

W okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 260 uczniów (100 ze szkół podstawowych i 160 z liceów ogólnokształcących) zrealizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego.

Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie projektu uczniowi przyznawane będą stypendia w wys. 6 tys. zł (uczeń szkoły podstawowej) oraz 8 tys. zł (uczeń liceum ogólnokształcącego) w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy.

Stypendium można przeznaczyć na pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, wyposażenie miejsca domowej nauki, sprzęt komputerowy, koszty transportu w celu dotarcia do szkoły oraz na dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia w tym kursy językowe, obozy naukowe, korepetycje, koszty uczestnictwa w konkursach i/lub olimpiadach, koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej (teatr, galeria sztuki, filharmonia).

Jakie kryteria należało spełnić, aby uzyskać stypendium:

a) uczęszczać do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00;

c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;

d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Wartość dofinansowania: 2,6 mln zł, w tym: EFS – 2,4 mln zł, Budżet Państwa – 277 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 2,7 mln zł

Projekt realizowany w ramach: Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Lista rankingowa dostępna na stronie: http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-edukacja/lubuskie-talenty-program-stypendialny/

Galeria: Lubuskie Talenty.

Zobacz również