Pierwsze spotkanie zespołu ds. SWISS Krono

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego powołał Zespół ekspertów ds. oceny oddziaływania Spółki SWISS KRONO w Żarach na stan środowiska. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się 6 grudnia. - Termin dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowy, bo mieliśmy info od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, że do końca listopada rozpatrzone zostanie odwołanie. Jednak GIOŚ wydłużył postepowanie do 20 grudnia. Niezależnie od tego chcemy z państwem rozmawiać na ten temat – mówiła rozpoczynając spotkanie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zarząd powołał zespół 20 października br., w związku z decyzją wydaną na spalanie pyłu, która została zakwestionowana przez mieszkańców. Dziś odbyło się jego pierwsze posiedzenie. Celem powołania zespołu jest zbadanie i ocena wpływu firmy SWISS Krono na stan powietrza w Żarach. Jednak jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, nie chodzi tylko o Żary, nie tylko o SWISS KRONO. - Nikt nie chce zamknięcia firmy, ale żeby stan środowiska w Polsce był coraz lepszy. Mamy wielkie problemy ze środowiskiem, ze smogiem, ze składowiskami porzuconymi i dzikimi. Wystąpiłam do sejmiku o powołanie zespołu do spraw klimatu, to jest problem numer jeden. Europa wyznaczyła taki kierunek, zielona Europa. My też mamy taką misję i chcemy ją coraz lepiej realizować – wyjaśniła marszałek.

Powołany zespół ma pomóc w wypracowaniu rozwiązań, także prawnych.  Podczas spotkania marszałek poinformowała, że w sprawie decyzji dot. spalania pyłów przez żarską firmę, w związku z informacjami od mieszkańców Główny Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził postepowanie wyjaśniające. W trakcie jego trwania było sporo uwag. Ostatecznie wydał decyzję stwierdzając nieważność części decyzji Wojewódzkiego Inspektora. - Teraz oczekujemy na prawomocną decyzję – wyjaśniła. Marszałek poinformowała także, że zespół jest zaproszony do SWISS Krono, gdzie firma udzieli odpowiedzi na pytania dot. czystości powietrza oraz zdrowia i życia mieszkańców.

Prokurent SWISS Krono Jędrzej Kasprzak zgłosił uwagi do składu oraz nazwy zespołu. Argumentował, że w jego skład nie wchodzą eksperci.- Nie chcemy żeby ten zespół był sądem nad naszą firmą - podkreślał. Marszałek przychyliła się do prośby. Zarząd województwa na swoim kolejnym posiedzeniu zajmie się zmianą nazwy na „Rada Społeczna”.

Członkowie zespołu podczas swojego pierwszego spotkania wybrali przewodniczącego. Został nim Krzysztof Prucnal. Członkowie zespołu mieli szereg pytań do przedstawicieli firmy. Na niektóre z nich odpowiedź uzyskali od razu. Na inne zostanie przygotowana na piśmie.

W skład zespołu wchodzą:

1)      Prof. dr Wojciech Cichy – Instytut Technologii Drewna,

2)      Jędrzej Kasprzak  - Prokurent SWISS KRONO Sp. z o.o., kierownik ds. zakupu surowca,

3)      Tomasz Rola - Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego, Energią i BHP – SWISS KRONO Sp. z o.o.,

4)      Daniel Babula – Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska – Urząd Miasta Żary,

5)      Tadeusz Płóciennik – Radny Miasta Żary,

6)      Magdalena Lenczyk - Radna Miasta Żary,

7)      Zbigniew Żychowski – Radny Miasta Żary,

8)      Krzysztof Prucnal

9)      Paweł Popko – Główny specjalista w WIOŚ Zielona Góra,

10)   Remigiusz Krajniak – Prezes Zarządu Fundacji EKO-LUBUSZ,

11)   Ewaryst Stróżyna – Członek Fundacji EKO-LUBUSZ,

12)   Alina Rapacz – Partia Zieloni Koło Żarskie,

13)   Joanna Dreczkowska – Główny specjalista w Wydziale Pozwoleń i Programów Departamentu Środowiska - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,

14)   Aleksandra Źrebiec – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Odpadami - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,

15)   Kamil Szajek – Radca prawny - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

 

Galeria: Spotkanie zespołu ds. SWISS Krono

Zobacz również