Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskeigo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego:

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych zabudowanych:

 

 

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości  (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

 

 

1.

 

Cibórz, obręb Międzylesie

gmina Skąpe

 

333/75

ZG1S/00055294/6

0,5760

34 000,00

3 400,00

10:00

 

 

 2.

Cibórz, obręb Międzylesie

gmina Skąpe

333/78

ZG1S/00055519/0

0,4396

214 500,00

11 000,00

11:00

 

 

 3.

Cibórz, obręb Międzylesie

gmina Skąpe

333/81

ZG1S/00055295/3

0,8346

204 000,00

10 200,00

12:00

Przetargi odbędą się w dniu 15.01.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości udziela, Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zobacz również