Kolejne konsultacje w sprawie Parku Technologii Kosmicznych

Pobierz PDF
Kwestie techniczne dotyczące projektu budowy Parku Technologii Kosmicznych to temat spotkania wszystkich zainteresowanych stron. Jego gospodarzem była marszałek Elżbieta Anna Polak. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków RPO Lubuskie 2020 i realizowana w metodologii zaprojektuj-wybuduj. Oznacza to, że na tym etapie możliwe są jeszcze korekty projektu. Podczas spotkania zaprezentowano także harmonogram realizacji zadania.

Pierwszy ważny krok w stronę budowy Parku został już zrobiony. Samorząd województwa kupił ziemię pod inwestycję od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kolejny krok, który należy wykonać, to ogłoszenie postępowania na projekt i wykonanie. Wg planu nastąpi to na przełomie roku. Procedura ta ma na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Ten będzie miał pół roku na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót planowane jest na październik 2020. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok.

Przypomnijmy, że projekt Parku Technologii Kosmicznych powstał z inicjatywy marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak, a partnerami samorządu województwa w tym projekcie są: Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz zielonogórska firma Hertz Systems. Od niedawna do grona partnerów dołączyła także włoska firma SAB Milano, zainteresowana realizacją na terenie Polski innowacyjnych projektów z branży technologii kosmicznych.

Wartość projektu PTK to 60,7 mln zł, z czego kwota dofinansowania z RPO to 42 mln zł. Od marca br. w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie działa już ośrodek CBK PAN, który funkcjonuje pod nazwą Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych. Jego celem jest podejmowanie wspólnych polsko-niemieckich programów badawczych a także wykształcenie kadry naukowej, na której będzie się opierać działalność laboratoriów lubuskiego Parku Technologii Kosmicznych.

W spotkaniu udział wzięli:

Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

Rafał Trzaskowski – Prezes Firmy Hertz

Katarzyna Łasińska – Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Andrzej Pieczyński - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

prof. Marek Banaszkiewicz - szef oddziału Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie

Prof. Zbigniew Kłos - przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk

Janusz Kubicki – Prezydent Zielonej Góry

Bogusław Wontor – Poseł na Sejm RP

Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Zielonej Góry

Sławomir Kotylak – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji

Maciej Nowicki - dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Wojciech Olszewski – dyrektor Biura Projektów Własnych

Roman Bąk - dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Daniel Mazurkiewicz – Biuro Projektów Własnych

Paweł Jurczak - Uniwersytet Zielonogórski

Grzegorz Klecha - HERTZ Systms

Galeria: O Parku Technologii Kosmicznych

Zobacz również