Fundacja „Talpa” z dofinansowaniem

Pobierz PDF
Fundacja „Talpa” w Zielonej Górze złożyła do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. „Centrum szkoleniowe ”. Zarząd województwa Lubuskiego 9 grudnia br., pozytywnie rozpatrzył ofertę fundacji i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 7 700,00 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zaznajomienia się z obsługą defibrylatora i zwrócenia uwagi na potencjalne zagrożenia związane z dniem codziennym. Zajęcia będą prowadzone dla różnych grup wiekowych. Przeszkolonych zostanie 5 dzieci ze szkół podstawowych, 5 ze szkół średnich oraz 5 seniorów.

Niezbędnym do wykonania zadania publicznego jest zakup telewizora, zestawu multimedialnego, zestawu meblowego oraz torby etui. Wyposażenie Sali w celu zorganizowania szkolenia jest konieczne do zrealizowania zadania. Sprzęt będzie również wykorzystywany przy kolejnych projektach realizowanych przez fundację.

Link do oferty na BIP-ie
http://bip.lubuskie.pl/189/3370/Oferta_Fundacji__22Talpa_22_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również