Powołano Lubuską Radę Pamięci

Pobierz PDF
- Dziękuję za inicjatywę powołania Lubuskiej Rady Pamięci. To inicjatywa oddolna, która wyszła od Państwa. Jesteśmy dumni, zarząd województwa oraz radni, że możemy wyjść naprzeciw takiej inicjatywnie i wspierać jej działania. Dla mnie to zaszczyt, że mogę współpracować z tak zacnymi ludźmi – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Na początku spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła akty powołania, wybrano także Prezydium Lubuskiej Rady Pamięci, w skład którego weszli:   
- Przewodniczący – gen. Zbigniew Szura
- Wiceprzewodniczący:
Włodzimierz Kwaśniewicz
Jerzy Czerczak 
prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
- Sekretarz – Jerzy Przybecki
- 2 członków Prezydium - Marek Franek i Jerzy Wernerowski 

Spotkanie było okazją do rozmów oraz omówienia planu pracy Lubuskiej Rady Pamięci. O idei powstania Rady mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak: - Samorząd województwa współpracuje ze środowiskami kombatanckimi, Sybirakami oraz Rodziną Katyńską. W ciągu ostatnich lat zmieniły się przepisy i opiekę nad tymi organizacjami przejął wojewoda. Przy samorządzie i marszałku została taka pustka. Ja się do Państwa bardzo przyzwyczaiłam, zaprzyjaźniliśmy się i nie wyobrażałam sobie, aby samorząd wojewódzki nie patronował i nie współpracował z organizacjami, które są tak ważne – mówiła marszałek  Elżbieta Anna Polak.

Marszałek podkreśliła, że podczas spotkań często wybrzmiewało, m.in. z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości, z okazji 30-lecia Wolnej Polski, że współpraca ta jest potrzebna. – Słyszałam od przedstawicieli wielu organizacji, że jest taka potrzeba, żeby samorząd kontynuował współpracę. Z Państwa inicjatywy spotkaliśmy się na roboczym spotkaniu i podczas tej rozmowy zrodziła się idea powołania tej Rady, po to aby kultywować tradycje, nasze dziedzictwo kulturowe, pielęgnować uczucia patriotyczne oraz edukować młodych ludzi przekazując pamięć. Stąd też nazwa Lubuska Rada Pamięci – dodała marszałek.

Marszałek obiecała, że zarząd województwa, jak i sejmik, będzie patronował i współfinansował różne wydarzenia, które są ważne i będą dobrze służyły wychowaniu społecznemu młodych ludzi i włączeniu ich do takich uroczystości i obchodów.   

Marszałek dodała, że ważne są rozmowy, spotkania publikacje wspomnień. - W dniu 11 listopada przed Filharmonią Zielonogórską razem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Okazało się, że zainteresowanie jest olbrzymie, przyszedł tłum mieszkańców, zabrakło śpiewników. Pomógł nam Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. Jeśli trafimy w gusta, to mieszkańcy są zainteresowani i chętni. Myślę, że warto słuchać tych podpowiedzi. Taka też jest idea powołania Lubuskiej Rady Pamięci – podkreśliła marszałek.

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak otrzymała medal piątkowy, który wręczył Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk.

Marszałek podziękowała inicjatorom i przekazała głos członkom rady. Głos zabrał przewodniczący Rady gen Zbigniew Szura.  – Jesteśmy wdzięczni, że taka rada powstała. To dla nas bardzo ważne - mówił generał.      

Podczas rozmów wielokrotnie wskazywano na potrzebę edukacji młodych ludzi. Podkreślano, że wiele organizacji nie ma następców. Członkowie wyrazili chęć współpracy i zgodnie stwierdzili, że dużo pracy przed nimi.      

Dziś akty nominacji do Lubuskiej Rady Pamięci otrzymali:  

1)     Bosy Grzegorz

2)     Bryk Stanisław

3)     Czerczak Jerzy  

4)     Franek Marek

5)     Górecka Eleonora

6)     Hładkiewicz Wiesław

7)     Kałek Marian

8)     Korniluk Izabela

9)     Kornosz Leszek

10)  Kwaśniewicz Włodzimierz

11)  Kwiatkowski Jerzy

12)  Mandryk Wacław

13)  Marcinkiewicz Mirosław

14)  Przybecki Jerzy

15)  Siwicki Maciej

16)  Skorulska Wanda

17)  Szura Zbigniew

18)  Wernerowski Jerzy  

 

Galeria: Lubuska Rada Pamięci

Zobacz również