GREEN STAR z dofinansowaniem

Pobierz PDF
Fundacja GREEN STAR z Zielonej Góry złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Organizacja Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców U13 (2007 rocznik i młodsi).

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na organizacji międzynarodowego turnieju koszykówki w ramach „5 urodziny GREEN STAR”. W turnieju koszykówki chłopców z rocznika 2007 i młodsi wezmą udział drużyny m.in. z Niemiec, Łotwy i Serbii oraz z Polski.

Zarząd Województwa Lubuskiego 9 grudnia br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Fundacji GREEN STAR w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 7.500 zł.

Zobacz również