Miliony na kanalizację i oczyszczalnie na terenach wiejskich

Pobierz PDF
Zarząd województwa przyjął 10 grudnia br. listę rankingową projektów na operacje wodno–kanalizacyjne w ramach PROW na lata 2014-2020. 36 projektów małych gmin do 5 tysięcy mieszkańców uzyskało dofinansowanie na operacje wodno-kanalizacyjne. Pula środków na ten cel to blisko 35 mln zł.  

- Trudno uwierzyć, że w XXI wieku np. gmina Zwierzyn w przyszłym roku zrobi swój pierwszy kilometr kanalizacji – powiedział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. – Będzie to możliwe dzięki złożonemu projektowi „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków”. Należy tu pochwalić młodych i aktywnych wójtów: Karola Neumanna i Marka Halasza, którym bardzo zależy na czystym środowisku.

- W tym naborze, do rozdysponowania mieliśmy prawie 8 mln Euro – wyliczył Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Unia Europejska przekazuje pieniądze właśnie w tej walucie. My z publikacją listy rankingowej byliśmy gotowi już w połowie listopada. Ale wówczas musieliśmy przeliczać wg kursu październikowego, który był dla nas mniej korzystny. Zdecydowaliśmy się opublikować listę w grudniu, wg korzystniejszego przelicznika z listopada. Złoty osłabł wobec euro i dzięki temu mieliśmy więcej pieniędzy, co w konsekwencji spowodowało, że do bezpośredniego finansowania załapała się gmina Zabór.

W ramach naboru na operacje wodno-kanalizacyjne wpłynęły 53 wnioski na kwotę prawie 60 mln złotych. Limit środków, wg listopadowego kursu Euro to prawie 35 mln zł. W limicie znalazło się 36 projektów, a 11 znalazło się na liście rezerwowej. Pozostałe 6 projektów znalazło się poza listą. Są to pieniądze w ramach działania Podstawowe Usługi, które mają na celu zapewnienie dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich do podstawowych potrzeb (kanalizacja, woda, drogi itp.)

- W styczniu przyszłego roku planujemy nabór na obiekty pełniące funkcje kulturalne (np. świetlice) a w okolicach marca, gdy Komisja Europejska zatwierdzi podział dodatkowych środków – nabór na drogi gminne i powiatowe – poinformował wicemarszałek Tomczyszyn.

Galeria: 30 mln zł na operacje wodno-kanalizacyjne

Zobacz również