20-lecie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

Pobierz PDF
Lubuski Sejmik Gospodarczy świętuje 20-lecie powołania. - Bez waszej pracy, bez rozkwitu firm w naszym regionie mowy nie ma o rozwoju gospodarczym oraz rozwijaniu potencjału gospodarczego, który jest fundamentem rozwoju całego województwa - podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak podczas rocznicowej gali. Współgospodarzem spotkania był obecny marszałek organizacji Marian Babiuch.

Uroczystość była okazją do podsumowania wieloletniej współpracy. - Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wpieranie przedsiębiorczości to zadania samorządu, które staramy się realizować konsekwentnie. Dowodem jest utworzenie departamentu przedsiębiorczości i strategii marki. W tym departamencie jest Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, do którego najbliżej jest przedsiębiorcom, bo współpracujecie w ramach misji, promocji, ale też sięgając po informacje. Współpraca z organizacjami okołobiznesowymi jest dla nas bardzo ważna – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak. Zaznaczyła jednocześnie, że przedsiębiorczość to podstawa rozwoju regionu. - To w firmach tworzy się miejsca pracy, to tam powstaje PKB, to przedsiębiorcy płacą podatki, z których my możemy realizować inne zadania, wspierać kulturę, zdrowie, czy sport. Dzięki temu, że są organizacje okołobiznesowe słyszymy głos biznesu i możemy wprowadzać do naszych priorytetów, do naszej strategii rozwoju województwa te cenne pomysły. Priorytety w nim zawarte i realizowane są wypracowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi. To region konkurencyjny i innowacyjny, czyli przedsiębiorczy, który stawia na gospodarkę i rozwój mikro, małych i średnich firm, region dostępny transportowo i teleinformatycznie – to nasz potencjał, który służy rozwojowi przedsiębiorczości, a także region zrównoważony społecznie i terytorialny. Zgłaszacie też państwo, że potrzebujecie regionu efektywnie zarządzanego, gdzie władza słucha inicjatyw oddolnych – wyjaśniła.

Przypomniała, że obecnie trwa proces aktualizacji Strategii. W związku z powyższym zachęcała członków sejmiku do aktywnego w nim udziału. - W nowej strategii nasza misja: budowa zielonej krainy nowoczesnych technologii będzie bardziej inteligentna, bo bardziej inteligentny ma być region. Chcemy korzystać z naszych potencjałów: parków naukowo-technologicznych, infrastruktury i ze współpracy z organizacjami okołobiznesowymi i potencjału naszych firm. Czekamy na wasze pomysły, sugestie i inicjatywy – podkreślała.

O historii organizacji mówił marszałek sejmiku w latach 2013-2015 Ryszard Barański. Podkreślał, że to inicjatywa oddolna. W 1998 roku pracodawcy zdominowani przez związki zawodowe postanowili powołać organizacje i stowarzyszenia. Pierwszy sejmik utworzyło 11 organizacji i stowarzyszeń. Cel główny to integracja środowiska gospodarczego regionu, dbanie o przestrzeganie etyki biznesu, wyrażanie opinii do rozwoju regionu, monitorowanie działań w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz prezentowanie jednolitego stanowiska organizacji samorządu gospodarczego w sprawach gospodarczych.

Podczas uroczystości wręczono podziękowania wszystkim byłym marszałkom, a byli nimi: 

1.Pan Emilian Arkadiusz Popławski, pełnił funkcję Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w latach 1999-2001,

2. Pan Józef Lenart (Marszałek w latach: 2001-2004)

3. Pan Stanisław Nowak (Marszałek w latach 2004-2007)

4. Pan Karol Humiński (Marszałek w latach 2007-2009)

5. Pan Władysław Komarnicki (Marszałek w latach 2009 – 2011)

6. Ponownie Pan Karol Humiński (Marszałek w latach 2011 – 2013)

7. Pan Ryszard Barański (Marszałek w latach 2013 – 2015)

8. Pan Janusz Jasiński (Marszałek w latach 2015 -2017)

9. Pan Jerzy Korolewicz (Marszałek w latach 2017 – 2019)

10. Obecnie Pan Marian Babiuch (Marszałek w latach 2019 – 2021)

Lubuski Sejmik Gospodarczy został powołany w celu wyłonienia jednolitej, znaczącej reprezentacji środowisk gospodarczych, dbającej o interesy organizacji tworzących jego strukturę. W swoich działaniach wspiera wolną, zgodną z prawem aktywność gospodarczą, wyraża opinie swoich członków o sprawach gospodarczych oraz uczestniczy w konsultowaniu planów rozwoju społeczno-gospodarczego przedstawianych przez administrację samorządową i rządową oraz monitoruje realizację tych zamierzeń. Celem LSG jest również uspołecznienie środowiska przedsiębiorców i zachęcanie do jego aktywności. Lubuski Sejmik Gospodarczy jako zadanie stawia sobie też promowanie osiągnięć swoich organizacji członkowskich.

Lubuski Sejmik Gospodarczy realizuje swoje założenia poprzez publiczne prezentowanie swojego stanowiska w sprawach dotyczących przedsiębiorców. Organizuje spotkania i fora gospodarcze, mające na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie reprezentatywnych opinii środowiska lubuskich przedsiębiorców i pracodawców.

Galeria: 20-lecie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

Zobacz również