Nieruchomość w Międzyrzeczu na sprzedaż

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter) oraz na stronie internetowej www.lubuskie.pl oraz www.bip.lubuskie.pl umieszczono treść ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Międzyrzeczu, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego  

Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  zabudowanej

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości   (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

   Międzyrzecz,

ul. Długa,

obręb 0001 Międzyrzecz - 1

667/81

GW1M\00029960/6

0,1964

 

99 610,00

 

4 990,00

1100

Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  przy ul. Podgórnej 7,  w sali nr 108.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości udziela, Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zobacz również