O planach OPS w Małomicach

Pobierz PDF
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach Paweł Graf był gościem marszałek Elżbiety Anny Polak. Podczas spotkania dyrektor przedstawił plany jednostki na najbliższy czas. Ośrodek przygotowuje się m.in. do jubileusz 30-lecia.        

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt ,,Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 395 185,62 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Zobacz również