W drodze do samodzielności

Pobierz PDF
W Gubinie otwarto mieszkanie wspomagane. Celem funkcjonowania takich mieszkań jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Wraz z przeszkolonymi trenerami, osoby wymagające wsparcia nabędą podstawowe umiejętności życia codziennego i społecznego. Dziś (08.01.) w oficjalnej uroczystości wziął udział wicemarszałek Łukasz Porycki. To już drugie mieszkanie wspomagane, pierwsze otwarto w grudniu 2019 br. w Gorzowie Wlkp.   

Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przoduje obecnie w realizacji działań projektowych, wdrażając jako pierwszy założenia obowiązującego modelu. W dniach 30.11 - 4.12.2019 r. odbył się turnus wyjazdowy do Międzyzdrojów, w którym uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi oraz Fundacja Generado, która prowadzi wspomagane mieszkanie treningowe  w Gubinie.

W połowie grudnia w świeżo wyremontowanym i wyposażonym  mieszkaniu o powierzchni 74,5 m2 składającym się 2  pokoi dla uczestników, 1 dla trenera oraz wspólnego salonu, odbył się pierwszy pilotażowy trening samodzielności. Przez ten czas mieszkały 2 osoby z autyzmem wraz z przeszkolonymi trenerami, nabywając podstawowych umiejętności życia codziennego i społecznego, takich jak gotowanie, sprzątanie, pranie i inne.

AZYMUT - SAMODZIELNOŚĆ

Projekt Partnerski realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany poprzez Lidera - Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Partnerów Projektu: Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundację Synapsis w Warszawie.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy Miasto Gorzów Wielkopolski i Gmina Gubin), w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

Projekt skierowany jest do gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach. Zadanie kierowane jest także do beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:

- osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,

- ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),

- kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. - 31 marca 2022 r.

Galeria: Otwarto mieszkanie treningowe w Gubinie

Zobacz również