Lubuskie w Libereckim Kraju

Pobierz PDF
Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn wraz z delegacją rozpoczyna w czwartek 9 stycznia wizytę w Libereckim Kraju. Głównym tematem spotkań z przedstawicielami czeskiego regionu partnerskiego będzie nawiązanie współpracy w zakresie rolnictwa.

Wraz z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem w skład delegacji wchodzą: Stanisław Myśliwiec – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Władysław Piasecki – przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego oraz Czesław Fiedorowicz – prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, który jednocześnie jest organizatorem wyjazdu.

Lubuskie od trzech lat współpracuje z Libereckim Krajem w zakresie kultury, oświaty, sportu i turystyki, wymiany młodzieży, rozwoju połączeń komunikacyjnych, wspierania rozwoju ośrodków innowacji, instytucji otoczenia biznesu oraz wymiany informacji i doświadczeń na temat wykorzystania funduszy strukturalnych.

S. Tomczyszyn podkreśla, że główne cele wyjazdu (na zaproszenie Libereckiego Kraju i Libereckiej Izby Rolniczej) to podjęcie współpracy w zakresie rolnictwa, sprzedaży produktów regionalnych, współpracy Izb Rolniczych, omówienie problemów polskiej i czeskiej wsi oraz spraw związanych z funduszami unijnymi, skierowanymi na wieś.

W programie wizyty jest między innymi zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego. Polską delegację będzie podejmował Jiři Lőffelmann – członek zarządu Kraju Libereckiego.

Zobacz również