AJP chce kształcić pielęgniarki

Pobierz PDF
Możliwości rozpoczęcia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na Akademii Jakuba z Paradyża to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, członka zarządu Tadeusza Jędrzejczaka, wiceprzewodniczącego sejmiku Mirosława Marcinkiewicza oraz radnej Anny Synowiec z władzami uczelni: rektor prof. Elżbietą Skorupską-Raczyńską i kanclerzem Romanem Gawroniakiem.

Rektor uczelni poinformowała na jakim etapie przygotowań do utworzenia kierunku jest obecnie uczelnia. Do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o zgodę na uruchomienie pielęgniarstwa. W najbliższy wtorek uczelnię wizytować będzie komisja akredytacyjna, która oceni stopień przygotowania uczelni. Po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Zdrowia władze uczelni złożą wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska poinformowała także, że uczelnia zainwestowała już blisko pół miliona złotych w przygotowanie sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz ich wyposażenie. Marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniła o wsparciu samorządu województwa dla projektu. Poprosiła także o wniosek do Zarządu Województwa, w którym uczelnia zawrze potrzeby związane z uruchomieniem pielęgniarstwa.

Przypomnijmy, przyszłe pielęgniarki kształcą się już na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jednak w  Lubuskiem nadal brakuje kadry medycznej. W związku z tym uruchomienie pielęgniarstwa na północy regionu pozwoliłoby na uzupełnienie braków. Samorząd województwa od 2019 roku przyznaje stypendia przyszłym pielęgniarkom, które rozpoczną pracę w jednym z lubuskich szpitali.

Zobacz również