Pierwszy żłobek w Gminie Zabór

Pobierz PDF
W Zaborze otwarto pierwszy Klub Dziecięcy. Opieką objętych zostało 15 dzieci w wieku do 3 lat, dzięki temu rodzice mają możliwość godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wartość projektu wynosi ponad 504 tys. zł, dofinansowanie przekracza 428 tys. zł. Dziś (10.01) w oficjalnym otwarciu wziął udział wicemarszałek Łukasz Porycki.   

Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Zabór!” którego Beneficjentem jest Gmina Zabór realizowany jest w okresie od 1 września 2019  do 31 grudnia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  - Lubuskie 2020 Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  

Grupę docelową stanowi 15 osób w wieku aktywności zawodowej, w tym 15 kobiet pracujących, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3. Wszyscy uczestnicy to osoby zamieszkujące na terenie woj. lubuskiego w Gminie Zabór. W projekcie wsparciem objęte zostaną dzieci, które ukończyły 1 rok życia - do 3 lat.

Obecnie w województwie realizowane są 24 podobne projekty. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 trafiły między innymi na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz na szkolenie niań i dziennych opiekunów. 

- W ramach obecnej perspektywy unijnej przeznaczyliśmy już prawie 25 mln zł na żłobki i kluby malucha. To ogromne wsparcie pozwoli na uruchomienie w sumie ponad 600 miejsc - mówił wicemarszałek Porycki.

Galeria: Pierwszy żłobek w Gminie Zabór

Zobacz również