II Sejmik Seniorów

Pobierz PDF
Profilaktyka dla Lubuskich Seniorów – nowe perspektywy oraz aktywizacja Lubuskich Seniorów – informacja o otwartym konkursie ofert – to główne tematy II Lubuskiego Sejmiku Seniorów, który odbył się 13 stycznia br. O działaniach samorządu województwa dla seniorów mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Chcemy być bliżej obywateli, komunikować się i lepiej słuchać, bo naszą rolą jest służyć społeczeństwu i to służyć jak najlepiej – podkreślała.

Marszałek podkreślała, że wyzwania przed jakimi stoi Lubuskie oraz wszystkie samorządy to sprostanie wyzwaniom związanym z wykluczeniem społecznym i starzejącym się społeczeństwem.

Mocne wsparcie seniorów

Lubuskie podejmuje szereg działań w tym zakresie. W 2019 roku postawiło mocny akcent na sprawy społeczne. To m.in. inwestycje w ochronie zdrowia: zakończenie budowy Ośrodka Radioterapii i bazy HEMS w Gorzowie Wlkp., czy rozpoczęcie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

– Mocno postawiliśmy także właśnie na wsparcie seniorów. Powstało wiele domów dziennego pobytu (14 domów) i klubów seniora (23 kluby). Działania, które zmniejszają wykluczenie społeczne są realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i cieszą się olbrzymim powodzeniem. To niedopuszczalne, że są gminy, gdzie nie ma miejsc dla seniorów – podkreślała E.Polak.

Będzie więcej miejsc opieki dla starszych osób

Samorząd województwa będzie kontynuować zadania w tym zakresie. - Rozpisujemy konkursy, w których będziemy finansować kolejne miejsca dla seniorów. Konsekwentnie realizujemy naszą politykę w tym obszarze w oparciu o wojewódzki program na rzecz osób starszych - zapowiedziała seniorom marszałek. - To żywy program, do którego możemy wnosić wnioski i i liczymy na inicjatywy oddolne, żeby nie powtarzać działań, ale realizować takie, które są najbardziej oczekiwane przez Was. Zwiększyliśmy pulę w budżecie dla seniorów 500 tys. zł. Możecie korzystać także ze środków dla obszarów wiejskich, gdzie jest milion złotych. Będziemy również w tym roku organizować tydzień seniora. Jaki będzie, to zależy od Waszych pomysłów. Proszę też zgłaszać potrzebę realizacji wydarzeń w terenie w małych ojczyznach. Planujemy pikniki zdrowia, lekcje obywatelskie, do udziału w nich serdecznie zapraszam. Będziemy nadal realizowali programy profilaktyczne. Będziemy również realizowali spotkania, debaty przy okrągłym stole, podobnie jak w ubiegłym roku, po to żeby razem z mieszkańcami, którzy są dla nas autorytetami i wypracowywać dobre strategie i programy dla regionu – wyjaśniła marszałek.

Profilaktyka dla seniorów i aktywizacja

O możliwościach w zakresie profilaktyki dla seniorów mówiła zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia Mirosława Dulat. ZOBACZ: lubuskie programy profilaktyczne. O środkach na aktywizację osób starszych mówił Bogusław Zaraza z departamentu infrastruktury społecznej. Zobacz prezentację.

Radni Sejmiku Seniorów zgłaszali także interpelacje. Prosili m.in. o zwiększenie środków na inicjatywy senioralne, wsparcie dla osób starszych niepełnosprawnych i niesamodzielnych, udostępnianie w jednym miejscu informacji na temat usług i organizacji działających na rzecz seniorów, wsparcie działań w zakresie rehabilitacji osób po długotrwałym leczeniu na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Zgłaszali także problemy związane z dostępem do lekarzy specjalistów w ramach NFZ, szczególnie w mniejszych miejscowościach oraz problemy transportowe: brak odpowiedniej ilości połączeń autobusowych i kolejowych.

Galeria: II Sejmik Seniorów

Zobacz również