Stypendia dla najzdolniejszych

Pobierz PDF
Po raz kolejny nagrodzono młodych, zdolnych Lubuszan, którzy dzięki ciężkiej pracy osiągają sukcesy. Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego przyznano 25 osobom. 16 stycznia br. w Palmiarni Zielonogórskiej utalentowanym uczniom wyróżnienia wręczył wicemarszałek Łukasz Porycki, który przekazał gratulacje od marszałek Elżbiety Anny Polak.      

Talent i ciężka praca

- Tytuł stypendysty Marszałka Województwa Lubuskiego otrzymało do tej pory 325 młodych Lubuszan. W tym roku do urzędu wpłynęło 114 wniosków, z czego 4 nie spełniły wymogów formalnych. Komisja do Spraw Stypendiów po przeanalizowaniu wniosków i merytorycznej dyskusji wytypowała 25 kandydatów, których wnioski zostały przyjęte przez zarząd województwa. Są to stypendia, które pomogą uczniom w realizacji celów i zamierzeń – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.  

Jak podkreślał, stypendia ustanowione zostały w celu stworzenia wybitnie uzdolnionym uczniom odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania młodzieży do podejmowania kolejnych zadań. Stypendia są również formą promocji młodych ludzi, którzy realizując swoje pasje, zainteresowania i aspiracje, przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

Wicemarszałek dodał, że samorząd województwa szeroko wspiera młodzież uczącą się w województwie lubuskim. Przypomniał, że pod koniec ubiegłego roku wręczono 260 Lubuskich Talentów, w ramach największego programu stypendialnego naszego województwa.     

W imieniu stypendystów głos zabrała Kalina Gawrysiak – uczennica II klasy V LO w Zielonej Górze. – Czuję się bardzo wyróżniona. Dla mnie będzie to bardzo duża pomoc. Jestem zapisana do Lubuskiej Akademii Aktorskiej i część stypendium przeznaczę na ten cel. Planuję także zakupić sprzęt filmowy, bo robienie filmów i reżyseria to moja pasja i w tym kierunku chcę zmierzać. Dziękuję za to, że otrzymując to stypendium dostajemy sygnał, że zmierzamy w dobrą stronę. Dziękuję za tę możliwość, którą otrzymujemy my - młodzi ludzie. Serdecznie dziękuję marszałek Elżbiecie Annie Polak oraz całemu zarządowi województwa za umożliwienie nam realizacji planów i marzeń – mówiła lubuska stypendystka.        

Ile wynosi stypendium?

Wysokość tegorocznego stypendium wynosi 3 600,00 zł (przyznawane jest na okres 6 miesięcy: od stycznia do czerwca danego roku, po 600,00 zł miesięcznie).

Stypendia przeznaczone uczniom wybitnie uzdolnionym naukowo, twórczo lub artystycznie, zamieszkałym lub kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych i artystycznych województwa lubuskiego. Wnioskodawcami mogą być lubuskie szkoły i stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury. Wsparcie przyznaje się za wybitne osiągnięcia w zakresie naukowym, twórczym  lub artystycznym, o charakterze co najmniej regionalnym.

30 grudnia 2019 r. zarząd województwa zatwierdził rekomendację Komisji Stypendialnej i przyznał stypendia 25 uczniom w podziale na Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne:

w kategorii stypendiów naukowych:

 1. Wojciech Górniewicz - Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 2. Piotr Maćków - Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 3. Przemysław Tomala - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik”
  w Zielonej Górze
 4. Wiktor Klój - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 5. Gabriel Dołęga - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
 6. Jakub Teszbir - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
 7. Anna Karczewska - I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
 8. Julia Świątek -  III Liceum Ogólnokształcące im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze
 9. Kacper Czahajda - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
 10. Hubert Tomaszewicz - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach
 11. Konrad Zaleski - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
 12. Kuba Niedziela - IV Liceum Ogólnokształcące im. kpt pil. E. Horbaczewskiego w Zielonej Górze
 13. Miłosz Mesjasz - Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach

w kategorii stypendiów twórczych:

 1. Kinga Dowjat - Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
 2. Kalina Gawrysiak - V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze
 3. Wiktoria Samulska - Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO w Cybince

w kategorii stypendiów artystycznych:

 1. Katarzyna Kurczewska -Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Żaganiu
 2. Kacper Łyczkowski - Lubuskie Towarzystwo Gitarowe w Zielonej Górze
 3. Maciej Smoląg - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie
 4. Mikołaj Woźniak - Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie
 5. Ada Grzebielucha - "Arte" - Stowarzyszenie Współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze
 6. Aleksandra Mandryk - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze
 7. Joanna Habich - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie
 8. Antoni Krzyśków - "Arte" - Stowarzyszenie Współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze
 9. Lena Juszkiewicz - Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I w Szprotawie.

W uroczystości wzięli udział: Katarzyna Pernal - lubuska wicekurator, Radni Województwa Lubuskiego: Aleksandra Mrozek, Anna Chinalska, Grzegorz Potęga, Kazimierz Łatwiński, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Mirosław Glaz oraz wicedyrektor Tatiana Janiak, nauczyciele, rodzice i opiekunowie.         

Galeria: Stypendia dla najzdolniejszych

Zobacz również