W gorzowskim szpitalu ruszyła Poradnia Geriatryczna

Pobierz PDF
Uwaga seniorzy! Od wtorku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje Poradnia Geriatryczna skierowana do osób po 60. roku życia. – Mocno postawiliśmy na wsparcie seniorów. Powstało wiele domów dziennego pobytu i klubów seniora. Uruchomienie Poradni Geriatrycznej to kolejne z działań, o które zabiegał samorząd – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Poradnia Geriatryczna to miejsce, w którym seniorzy mają zapewnioną kompleksową opiekę z uwzględnieniem chorób przewlekłych pojawiających się po 60. dekadzie życia, wymagających wielokierunkowych działań m.in. lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych. To także źródło wiedzy dla osób starszych i ich rodzin dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

 

Jak można skorzystać z poradni?

Rejestracja do poradni – przy pierwszej wizycie - odbywa się na podstawie skierowania od lekarza POZ (rodzinnego) lub innego specjalisty. Termin można umówić osobiście w każdym z okienek szpitalnej rejestracji ogólnej lub telefonicznie pod numerami 95 7331 890, 95 7331 862 lub 95 7331 894. Poradnia Geriatryczna Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. jest czynna we wtorki i środy od godz. 11.00 do 15.00. Przyjmuje w niej dr Beata Trzcińska-Butkiewicz.

Seniorzy ważni dla samorządu

Samorząd województwa wspiera lubuskich seniorów i stara się włączać ich do aktywności społecznej. Utworzenie dziennych domów pobytu, budżet obywatelski czy Lubuska Karta Seniora, która umożliwia skorzystanie z szeregu zniżek m.in. w instytucjach kultury, obiektach sportowych i rekreacyjnych, placówkach zdrowia i rehabilitacji – to tylko niektóre działania.

Lubuscy seniorzy mogą korzystać z programów profilaktycznych w kierunku trzech nowotworów: jelita grubego, szyjki macicy i piersi, czy wczesnego wykrywania cukrzycy oraz bezpłatnych badań i porad dostępnych podczas wydarzeń związanych z profilaktyką nowotworową, profilaktyką chorób układu krążenia, zdrowym stylem życia, zdrowiem psychicznym - pikników zdrowia, warsztatów, konferencji.

- W regionie jest coraz więcej osób starszych, żyjemy dłużej, zmienia się jakość życia. Dlatego mocno wspieramy inicjatywy senioralne – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Utworzenie poradni jest wydarzeniem zgodnym z Wojewódzkim Programem dla Osób Starszych.

Zobacz również