Styczniowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kobiet

Pobierz PDF
Dziś (15.01) odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kobiet. Podczas spotkania przedstawiono informację na temat projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Otwórz się na pomoc”. O szczegółach mówił Jakub Piosik - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Joanna Ejsmont - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zagadnienia dotyczące stereotypów związanych z płcią i uprzedzeniami wobec pracy kobiet w zawodzie lekarza, przemocą w rodzinie jako problemem zdrowia publicznego, przyczynami niskiej frekwencji kobiet w badaniach profilaktycznych referowali studenci medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Przypomnijmy, Lubuska Wojewódzka Rada Kobiet to organ doradczy, działający przy Marszałku Województwa Lubuskiego. W jej skład powołanych zostało 15 kobiet. Do zadań rady należy monitoring i analiza potrzeb kobiet w regionie w obszarach tj.: edukacja, zdrowie, rynek pracy, polityka społeczna oraz podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania.

Zgodnie z zarządzeniem Marszałek Województwa Lubuskiego w skład Wojewódzkiej Rady Kobiet powołane zostały: Bogumiła Burda, Teresa Chromińska, Agnieszka Chudziak, Urszula Giercarz,  Kazimiera Jakubowska, Dorota Kruszyna, Halina Kunicka, Krystyna Magdziarek, Anna Michalczuk, - Teresa Sekuła, Alicja Sosnowska, Zofia Szozda, Małgorzata Wawrzynkowska, Aneta Woźniak, Ziółkowska, Beata Zatylna.

Zobacz również