Gorzówk Wlkp.: Sprzedaż nieruchomości

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach www.lubuskie.pl i www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Województwa Lubuskiego.

Kolejne (trzecie) przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nw. nieruchomości wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 810/58.

 

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Numery ewidencyjne działek

Powierzchnia

działek

(ha)

 

Numer księgi wieczystej

Cena działek

brutto

(zł)

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto zł

 

Wysokość wadium

(zł)

 

Godzina przetargu

1.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

810/56

0,6051

GW1G/00126891/5

471 520,00

547 000,00

27 350,00

1000

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

75 480,00

2.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

810/57

0,7687

GW1G/00126888/1

919 050,00

994 530,00

49 730,00

1100

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

75 480,00

3.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

2369

1,2657

GW1G/00126890/8

1 053 760,00

1 129 240,00

56 470,00

1200

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

75 480,00

Przetargi odbędą się w dniu 20.03.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 w sali nr 108.

Szczegółowych informacji, w sprawie  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

 

Zobacz również