Pojednanie i przebaczenie tematem forum

Pobierz PDF
17 stycznia br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z pastorem Bogdanem Olechnowiczem. Tematem spotkania były plany na rok 2020 związane z organizacją konferencji na temat przebaczenia i pojednania. W tym roku odbędzie się pod hasłem: Śpieszmy się kochać ludzi. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia.

Pastor przedstawił także ideę organizacji cyklu dyskusji na temat przebaczenia i pojednania. Marszałek podkreślała, że możliwe jest wsparcie w ramach budżetów obywatelskich dla młodych i seniorów.

Fundacja Przebaczenie i Pojednanie zajmuje się propagowaniem postaw związanych z przebaczeniem i pojednaniem. Organizuje po raz kolejny Forum Inspiracji, którego głównym punktem programu jest obecność osoby, która po przeżyciu trudnego, dramatycznego wydarzenia, zdecydowała się wybaczyć. Głównym celem Forum Inspiracji jest inspirowanie lokalnych społeczności (mieszkańcy, autorytety, organizacje pozarządowe, uczniowie i studenci) do refleksji nad stanem i formą swoich relacji we własnych środowiskach. Fundacja pragnie, aby uczestnictwo w Forum było dla słuchaczy impulsem do poprawy i uzdrowienia dotychczasowych relacji. Obecność i świadectwo osoby, która po przeżyciu tak trudnego wydarzenia zdecydowała się podjąć niezwykle ważną decyzję o przebaczeniu niesie nadzieję dla innych.

Zobacz również