Rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Pobierz PDF
Zarząd Związku Województw RP uznał rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Celem jest podkreślenie wkładu jednostek samorządu terytorialnego w procesie przeobrażeń i rozwoju Polski oraz w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. - W Lubuskiem także będziemy świętować. Chcemy pokazać, jak wielkie samorząd ma znaczenie dla mieszkańców naszego regionu i całej Polski. Będziemy obecni na 30. lekcjach obywatelskich. Będziemy rozmawiać przy okrągłym stole o potrzebie reformowania samorządu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Były to pierwsze prawdziwe wolne wybory w odrodzonej Polsce. Proces odtwarzania samorządu terytorialnego w Polsce, zapoczątkowany wyborami do rad gminy w 1990 roku, zakończył się osiem lat później utworzeniem jednostek samorządu terytorialnego na poziomie województw i powiatów.   

Jak czytamy w stanowisku Związku Województw RP, samorządy województw w tym czasie przyczyniły się do znaczącego rozwoju kraju. Dzięki aktywności samorządowców szczebla regionalnego – wspartej funduszami unijnymi – wykonano ogromną pracę w obszarach, takich jak transport regionalny, gospodarka, wojewódzka ochrona zdrowia, kultura oraz wielu innych dziedzinach będących w kompetencjach województw.         

- Te 30 lat to wielkie zmiany, także dla regionu lubuskiego. To właśnie na nas, samorządowcach, spoczywa obowiązek, żeby pokazać znaczenie samorządu. Pokazać, że naprawdę to my jesteśmy rzeczywistym kreatorem tej polityki regionalnej. Mamy moc sprawczą, mamy wpływ na życie mieszańców naszego regionu - dodaje marszałek Elżbieta Anna Polak, która jest członkiem zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

"Reforma samorządowa jest dziś uznawana za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego 30-lecia. To w dużej mierze dzięki tym zmianom, Polska jest dziś państwem demokratycznym i zdecentralizowanym, funkcjonującym w oparciu o konstytucyjną zasadę pomocniczości. Dziś potrafimy skutecznie osiągać cele i wytyczać długofalowe plany nastawione na rozwój naszych małych ojczyzn" – czytamy w uchwale Zarządu Związku Województw RP.

 

Zobacz również