Rozmowa o zmianach w Filharmonii Zielonogórskiej

Pobierz PDF
Trwająca rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej oraz plany jednostki na 2020 rok to temat rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z dyrektorem prof. Czesławem Grabowskim. Celem  rozbudowy filharmonii jest zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu, zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze oraz poprawa stanu technicznego budynku.

Głównym celem przebudowy budynku Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze jest dostosowanie obiektu do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania, doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców.

Zakres planowanych prac obejmuje: modernizację wejścia do budynku filharmonii oraz modernizację istniejącego budynku i sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód (nowe wejście do bud., kawiarnia z zapleczem, szatnia, sala kameralna, modernizacja klimatyzacji, instalacji wod.-kan., przebudowa piwnic, zainstalowanie zapadni dla fortepianu, przystosowanie budynku do nowych wymagań p.poż.).

Ostatnia ważna rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej miała miejsce w 2004 r., kiedy to zyskała o dodatkową salę – Międzynarodowe Centrum Muzyczne Wschód-Zachód. Od tego momentu minęło 15 lat. Czas więc na kolejną modernizację, która pozwoli na unowocześnienie i podniesienie standardu obiektu. Największe zmiany będą widoczne przy wejściu. Zostanie wymieniona klimatyzacja, co wpłynie pozytywnie na wygodę widzów oraz zapewni odpowiednie warunki przechowywanym w budynku  instrumentom. Projekt rozbudowy i modernizacji obiektu uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 6,1 mln zł, dofinansowanie to kwota 3,1 mln zł. Termin realizacji zadania: 31 grudnia 2021 r.

 

Zobacz również