Pół tysiąca pacjentów w Ośrodku Radioterapii

Pobierz PDF
Pół roku działalności, pół tysiąca pacjentów w gorzowskim Ośrodku Radioterapii działającym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim. - Ta inwestycja to przykład, jak skutecznie można walczyć z rakiem oraz jak skutecznie inwestować środki europejskie w profilaktykę i diagnostykę. Gorzów tej inwestycji potrzebował, a te dane świadczą o tym, jak bardzo – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Właśnie mija pół roku od czasu uruchomienia Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W tym czasie ośrodek przyjął prawie 500 pacjentów, jednocześnie wprowadzając nowe procedury i świadczenia dla osób chorych na różne postaci nowotworów.

Konsekwentnie realizowany plan

Budowa Ośrodka Radioterapii to jeden z priorytetów samorządu województwa. Zakład Radioterapii w Gorzowie Wlkp. przez kilka lat był w sferze planów – zarówno Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, pacjentów, jak i przede wszystkim – Samorządu Województwa Lubuskiego. Inwestycja odmieniana była przez wszystkie przypadki w strategicznych dokumentach regionalnych – Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. O możliwość sfinansowania inwestycji ze środków RPO Lubuskie 2020 konsekwentnie i z determinacją zabiegała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Najpierw inwestycja została wpisana na mapę potrzeb zdrowotnych, potem uzyskała zgodę komitetu sterującego przy ministrze zdrowia. Nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie przekształcenie szpitala. 7 lat temu dzięki staraniom marszałek Elżbiety Anny Polak powstała szpitalna spółka samorządowa. Oddłużenie szpitala otworzyło furtkę do realizacji niezbędnych inwestycji.  Ośrodek Radioterapii był bardzo oczekiwany przez pacjentów. Dzięki jego funkcjonowaniu chorzy nie muszą na leczenie jeździć do innych ośrodków, takich jak Poznań, Szczecin. Bydgoszcz czy Warszawa, bowiem w Gorzowie mają zagwarantowaną kompleksową opiekę.

Ośrodek doskonale wyposażony

Ośrodek Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. jest jednym z najmłodszych ośrodków w kraju. Jest też jednym z najlepiej wyposażonych miejsc tego typu. Są tam możliwości przygotowania indywidualnych planów leczenia w oparciu o PET, MRI,TK. - - Zaletą naszej linii terapeutycznej jest stosunkowo krótki czas wykonywania procedur medycznych, to znaczy, że u nas pacjent znacznie mniej czasu spędza w bunkrze niż w innych ośrodkach w kraju. Zakład Radioterapii w gorzowskim szpitalu to jedna z dwóch w Polsce placówek, które są wyposażone w narzędzie zwane superłukiem (HyperArc), przeznaczonym do leczenia wieloośrodkowych zmian w mózgowiu. To, co w innych ośrodkach wykonuje się do 1-1,5 godziny, u nas trwa zaledwie kwadrans – mówi dr n. med. Edyta Wolny-Rokicka, kierownik Ośrodka Radioterapii.

Ośrodek Radioterapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. współpracuje z Centrum Onkologii - Instytutem im M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach.

Ośrodek Radioterapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  w założeniach miał przyjmować kilkuset pacjentów rocznie. Już dziś wiadomo, że leczy się tu dużo więcej osób, dla których - w ściśle określonych wskazaniach - to jedyna forma leczenia onkologicznego.

Radioterapia w pigułce:

Struktura:

- poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego (radioterapeutyczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologiczna, psychoonkologii/leczenia bólu)

- zakład radioterapii z dwoma akceleratorami

- oddział radioterapii na 25 łóżek

- hostel na 26 łóżek

Montaż finansowy

- koszt całkowity – 65,9 mln zł

- dofinansowanie RPO Lubuskie 2020 –  21,6 mln zł

- budżet województwa – 11,8 mln zł

- dofinansowanie POIiŚ – 17 mln zł

- środki własne Szpitala – 15,4 mln zł

 

Sprzęt medyczny:

- 2 akcelaratory (ze środków POIiŚ)

- tomograf z opcją wirtualnej symulacji

- systemy planowania leczenia

- wyposażenie dozymetryczne

- wyposażenie modelarni

- usztywnienia

- Urządzenie PET

 

Zobacz również