Teleopieka wsparciem dla osób starszych

Pobierz PDF
Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się dziś (14.02) ze Stanisławem Malinowskim – Prezesem Zarządu Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S². Temat dotyczył systemu teleopieki. Spotkanie było kontynuacją rozmów rozpoczętych podczas Konwentu Marszałków RP w Rynie w listopadzie ub.r.   

Misją Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S² jest przygotowywanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, umożliwiających osobom starszym bezpieczne i samodzielne życie we własnym mieszkaniu i upowszechnianie tych rozwiązań w Polsce. Fundacja jest partnerem wielu samorządów terytorialnych w budowie ich systemów senioralnej opieki domowej oraz  systemów teleopieki domowej. Fundacja prowadzi działania inspirujące do inicjatyw na rzecz osób 60+ oraz promowania idei współpracy międzypokoleniowej oraz międzysąsiedzkiej.

Program teleopieki, czyli zdalnej pieczy nad osobami starszymi czy samotnymi, realizowany jest na Warmii i Mazurach. Blisko tysiąc osób jest objętych taką pomocą. Starsi zyskują szybką możliwość kontaktu w sytuacjach awaryjnych, młodsi zaś pewność, że senior jest pod opieką.

Krajowy System Samorządowej Teleopieki Domowej

Fundacja jest pomysłodawcą, inicjatorem powstania oraz promotorem Krajowego Systemu Samorządowej Teleopieki Domowej. Stanowi on fundament do budowy nowoczesnych samorządowych systemów senioralnej opieki domowej.

Funkcjonujące w Systemie samorządy zapewniają bezpłatny dostęp do teleopieki pierwszej generacji (tzw. „przycisk życia”) wszystkim swoim mieszkańcom.

Fundacja we współpracy z samorządami wspiera budowę tych systemów jako pierwszego etapu rozwoju samorządowych systemów senioralnej opieki domowej.

Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w narzędzie (terminal telefoniczny, brelok, wisiorek, bransoletka) z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Zobacz również