Wręczenie odznaczenia na Sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Pobierz PDF
W dniu 26 lutego br., podczas Sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Tadeusz Jędrzejczak - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego i Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego wręczyli Marioli Klapczyńskiej "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".  

Mariola Klapczyńska to nauczycielka z 43-letnim stażem. Od lat przygotowuje uczniów do egzaminów i konkursów przedmiotowych. Jej podopieczni tworzą programy artystyczne prezentowane podczas najważniejszych wydarzeń i uroczystości w mieście. W szkole prowadzi również 45. Gorzowską Drużynę Harcerską i Zuchową „Płomienie” im. Szarych Szeregów. Harcerze promują szkołę, miasto i województwo, uczestnicząc w ogólnopolskich rajdach - „Arsenał” w Warszawie i „Szlakiem wieży spadochronowej” w Katowicach, zajmując tam czołowe miejsca. Rokrocznie harcerze uczestniczą w organizowanych przez miasto i województwo uroczystościach z okazji świąt narodowych. Od kilkudziesięciu lat jest organizatorem i wolontariuszem na obozach letnich i zimowych dzieci i młodzieży. Obozy cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów i uznaniem rodziców.

Zobacz również