W Lubuskiem po raz trzeci ruszył program in vitro

Pobierz PDF
- Przekazujemy dziś pół miliona złotych na realizację programu in vitro. To już trzecia edycja. W pierwszej, pilotażowej przekazaliśmy z budżetu samorządu 100 tys. zł, w drugiej 200 tys. zł. Widzimy, że młode pary dotknięte problemem niepłodności potrzebują naszego wsparcia, dlatego  kontynuujemy te działania i zwiększamy kwotę. Są efekty. Stąd decyzja, aby w tym roku przeznaczyć 500 tys. zł – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Realizatorem tak, jak w roku ubiegłym będzie firma InviMed z Poznania.           

Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła o warunkach, jakie należy spełnić, aby móc uczestniczyć w programie. - Koszt jednorazowego dofinansowania przez samorząd województwa do procedury leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro wynosi 5 tys. zł. Udział w programie gwarantuje uczestnikom możliwość trzykrotnego zapłodnienia. Należy także przedłożyć dokumentację medyczną potwierdzającą, że para starała się leczyć niepłodność co najmniej przez rok. Są również ograniczenia wiekowe, program skierowany jest do kobiet w przedziale 20-40 lat – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Samorządowy program „in vitro” otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Mieszkańcy województwa wykazują duże zainteresowanie leczeniem niepłodności metodą in vitro, które nie jest finansowane ze środków publicznych - centralnych. – Samorządy potrafią wybrać priorytety, słuchają mieszkańców. Jest duże zapotrzebowanie na taką metodę leczenia niepłodności, która działa i jest skuteczna. Mamy w naszym otoczeniu bliskich znajomych, którym rodzą się dzieci. Bardzo się z tego cieszymy i gratulujemy rodzinom. Myślę, że będziemy współpracować skutecznie tak, jak do tej pory – podkreślała marszałek.

Gdzie można uzyskać informacje?  

Realizatorem programu będzie Medi Partner sp. z o.o. z Warszawy, miejsce wykonywania świadczeń: InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa w Poznaniu, ul. Strzelecka 49, tel. 500 900 888 (infolinia), www.invimed.pl. W konferencji uczestniczyła Beata Pawłowska – Dyrektor Zarządzający (InviMed ECM w Poznaniu).

– Jest nam niezmiernie miło, że udało nam się być realizatorem tego programu dla mieszkańców województwa lubuskiego w kolejnym 2020 roku. Myślę, że efekty w 2019 r. były bardzo dobre i znaczące. Myślę, że w 2020 r. w sytuacji, kiedy realizujemy program w większym zakresie, będziemy mogli pochwalić się jeszcze większymi efektami i taki jest nasz cel. Jest nam miło, że mieszkańcy województwa lubuskiego będą odwiedzać kolejny raz naszą placówkę w Poznaniu i dołożymy wszelki starań, aby byli zadowoleni z naszych usług oraz, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki – dodała na koniec dyrektor Beata Pawłowska.                 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności u par kwalifikujących się do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – stanowiących populację docelową – w okresie objętym Programem tj. do 15 grudnia 2020 r.

Głównymi kryteriami kwalifikacji par są:

- zamieszkanie i zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa lubuskiego;

- niemożliwość zrealizowania przez ponad rok planów rozrodczych metodą naturalną;

- wiek kobiety w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia;

- spełnienie przez parę ustawowych warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienie do procedury dawstwa zarodka.

Kwota dofinansowania programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2020 roku” wynosi 499 000 zł. W konkursie na wybór realizatora kierowano się w szczególności kwestią wysokości dopłaty do procedury wnoszonej przez pary (zależało nam na tym, żeby para dopłacała jak najmniej). Koszt jednorazowego dofinansowania przez samorząd województwa do procedury leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro (tj. w przypadku dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie z wykorzystaniem męskich lub żeńskich komórek rozrodczych) wynosi 5 tys. zł lub (w przypadku procedury adopcji zarodka) 2 tys. zł.

Program zakłada dofinansowanie około 100 procedur in vitro, w przypadku niewykorzystania wszystkich środków, realizator będzie miał możliwość zwiększenia liczby procedur.

Realizacja w latach 2018-2019

2018 rok 

Wartość programu 100 tys. zł

 liczba procedur 21

 liczba ciąż 6

 liczba urodzeń 6

2019 rok

Wartość programu 200 tys. zł

 liczba procedur - 41

 liczba ciąż – 16, w tym 4 bliźniacze

 

Zobacz również