XV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
9 marca odbyła się XV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Pierwsza część obrad poświęcona była sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim związanej z pojawieniem się pacjenta zakażonego koronawirusem. Radni przyjęli także informację na temat Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,  raport z realizacji w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Sejmik o koronawirusie

Pierwszą część obrad zdominowała dyskusja na temat sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim związanej z pojawieniem się przypadku zakażenia koronawirusem. Informację na temat podjętych przez samorząd działań zaprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

- 24 lutego prosiłam prezesów o przedstawienie informacji na temat gotowości na zagrożenie zakażeniem wirusem. Taką informację uzyskaliśmy. Wszystkie procedury zostały wdrożone i personel został przeszkolony. Pojawiło się też wiele pytań związanych z zabezpieczeniem szpitali, zwłaszcza z finansowaniem procedur. Szpitale przedstawiły wykaz braków sprzętu oraz środków ochrony osobistej. W związku z tym Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił niezwłocznie przeznaczyć 350 tys. zł dla szpitala uniwersyteckiego na zakup urządzenia ratującego życia ECNO, a także 125 tys. zł na zakup sprzętu do dezynfekcji. Szpital również wdrożył te procedury, które mieliśmy przećwiczone, gdy w ubiegłym roku mierzyliśmy się z bakterią z New Dehli. Wtedy zarząd województwa przeznaczył pół miliona złotych na zakup sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej – wyjaśniła marszałek. Poinformowała także, że wojewoda podjął decyzję o wyłączeniu części szpitali do walki z wirusem. Spośród szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, częściowo wyłączone zostały: szpital uniwersytecki w Zielonej Górze, szpital w Torzymiu oraz szpital w Gorzowie. - 24 lutego wystąpiliśmy z prośbą o udzielenie informacji, kto będzie finansował i w jakim zakresie wykonywania wszystkich procedur i zakup sprzętu. Długo nie otrzymywaliśmy odpowiedzi. Cały czas monitorowaliśmy sytuację na oddziale zakaźnym. 4 marca otrzymaliśmy informację o pacjencie zakażonym koronawirusem. Wystąpiliśmy więc ponownie do wojewody o informacje dotyczące skoordynowanych działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Chodziło o finansowanie procedur, przekazanie z magazynu rezerw środków ochrony bezpośredniej oraz finansowania procedur. Wciąż te trzy problemy są otwarte. Po mojej interwencji w Ministerstwie Zdrowia. Otrzymaliśmy pismo, że szpital o trzyma 100 sztuk maseczek i 300 kombinezonów oraz 2 mln zł na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb. Minister poinformował również, że Lubuskie zostało potraktowane priorytetowo. Do dnia dzisiejszego szpital nie uzyskał tych 2 mln zł, ani karetek. Pogotowia korzystają sprzętu, którym dysponują. Zadysponowano dwie zapasowe karetki – poinformowała E. Polak. Dodała także, że zarząd województwa, a także prezydenci dwóch lubuskich stolic podjęli skoordynowaną decyzję  o odwołaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Jak wygląda diagnostyka?

Marszałek Polak podkreślała, że szpitale dzięki zrealizowanym inwestycjom są dobrze przygotowane, oraz że obecnie bardzo ważna jest kwestia skrócenia ścieżki diagnostyki. - Oddział zakaźny jest w Zielonej Górze, a badania wykonywane są w Gorzowie. Nasze laboratorium zostało zabezpieczone w sprzęt i niewiele brakuje, chodzi o matrycę. Musimy być przygotowani na większą falę. Realizując strategię ochrony zdrowia i kładąc nacisk na  ochronę zdrowia w regionie podejmowaliśmy dobre decyzje. Oddział zakaźny jest na poziomie europejskim. Podobnie pogotowie, gdzie przekazujemy środki na zakup nowych karetek. Jesteśmy jako region dosyć dobrze przygotowani zwłaszcza, jeżeli chodzi o kadrę. Na oddziale mamy 7 specjalistów, ósmy robi specjalizację. Szpital jest dobrze zarządzany. Mam nadzieję, że teraz, gdy weszła w życie specustawa, zarówno płatności, jak i wszystkie działania będą natychmiast podejmowane. Szczególnie te dotyczące finansów, bo szpitale polskie są na krawędzi. To, że nie mamy w regionie długów, to olbrzymia praca jednostek i monitoring. Nie chcemy więc doprowadzić do tego zadłużenia. Dziękujemy za gwarancję środków, które mam nadzieję, że jak najszybciej znajdą się na kontach i prosimy NFZ o odpowiednie finasowanie – wyjaśniła. Chodzi m.in. o rekompensatę za procedury, których szpital nie realizuje. Chodzi też o zaliczkowanie, żeby szpital mógł normalnie funkcjonować.

Co zrobił wojewoda?

O działaniach podejmowanych przez służby wojewody mówił wicewojewoda Wojciech Perczak. Podkreślał, że te zadania związane z zabezpieczaniem wykonuje administracja rządowa przy współpracy z samorządami. Poinformował, że łącznie w stan gotowości postawionych zostało sześć szpitali w regionie, które są przygotowane na wypadek pojawienia się kolejnych zakażeń. Szpitale te, jak podkreślała wojewódzka inspektor sanitarna, wskazane zostały po konsultacjach z ekspertami oraz dyrektorami podmiotów leczniczych znajdujących się w sieci. Poinformowała, że w pełnej gotowości jest 267 łóżek oraz ponad 500 będzie do dyspozycji będzie, gdyby była taka konieczność.

Radni pytali zaproszonych gości, dlaczego badania w zakresie wykrywania wirusa wykonywane są w Gorzowie Wlkp., skoro jedyny w Lubuskiem oddział zakaźny znajduje się w Zielonej Górze. - Decyzję o tym, że ma być to moje laboratorium były odgórne. Odległość 1 godz. jazdy to jest bardzo mało. Wcześniej materiał z Zielonej Góry transportowany był do Warszawy i czekał w kolejce. Mamy odpowiedni sprzęt i wyspecjalizowany personel. Wykonujemy też badania dla zachodniopomorskiego, ponieważ tam takiego laboratorium nie zdążyli przygotować – odpowiedziała wojewódzka inspektor sanitarna Dorota Konaszczuk.

O sytuacji epidemiologicznej poinformował kierownik oddziału zakaźnego lek.med. Jacek Smykał. - Sytuacja jest dynamiczna. Natomiast mamy bardzo duże zużycie materiałów. Jeżeli chodzi o badania, to gdybyśmy mogli robić je u siebie, skróciłby się czas diagnostyki. Realizujemy wszystkie procedury i jesteśmy dobrze przygotowani. Duże doświadczenie zdobyliśmy podczas problemu z bakterią New Dehli. To, co się dzieje, związane jest z infekcją grypową. Ale musimy być przygotowani. Pacjent zero czuje się dobrze i jest stale monitorowany – poinformował.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja na temat Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 6. Informacja na temat aktualnej sytuacji dotyczącej występowania w Województwie Lubuskim wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ptasiej grypy.
 7. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005 – 2020.
 8. Informacja Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego na temat misji gospodarczych odbytych w roku 2019 oraz misji gospodarczych planowanych na rok 2020.
 9. Raport z realizacji w 2019 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021.
 10. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii w Sulęcinie Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania raportu o stanie województwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dorocie Gondek-Rosińskiej tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 20. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XV sesji Sejmiku.

Galeria: XV Zwyczajna Sesja Sejmiku Województwa

Zobacz również