Samorządowy apel do rządu o wsparcie

Pobierz PDF
- Obecnie nie ma nic ważniejszego, niż zaopatrzenie lekarzy, pielęgniarek, ratowników, salowych, wszystkich służb medycznych i usług publicznych w środki ochrony osobistej - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas wideokonferencji Prezesa Rady Ministrów, pełniącego także funkcję Przewodniczącego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, marszałków 16 województw oraz prezydentów 24. największych polskich miast.

Tematem spotkania były działania podjęte na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz zaplanowanie strategicznych działań na najbliższy czas. Podczas wideokonferencji marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że nie ma obecnie nic ważniejszego, niż zaopatrzenie lekarzy, pielęgniarek, ratowników, salowych, wszystkich służb medycznych i usług publicznych w środki ochrony osobistej.  - Każdego dnia dzwonią do mnie nie tylko lekarze, ale również celnicy, wojsko. Dlatego dziękuję za most lotniczy Chiny- Polska, za szybką reakcję i pomoc w transporcie lotniczym naszego zamówienia sprzętu ochrony osobistej w Szanghaju – mówiła. Marszałek zaapelowała do rządu, aby wszelkie koszty związane z przekształcaniem szpitali w jednoimienne oraz związane z wykonywaniem poleceń wojewodów i  sztabów kryzysowych zostały objęte promesą rządowej rekompensaty, bo w tej chwili to samorządy i szpitale ponoszą te koszty. - Proszę o gwarancje finansowe podejmowanych decyzji przez rząd np. finansowanie szpitali jednoimiennych. Nasz szpital w Gorzowie wystąpił o 20 mln zł na organizację szpitala jednoimiennego. Wojewoda zatwierdził 17 mln zł, a szpital do tej pory otrzymał tylko 750 tys. zł – wyjaśniła. Poinformowała także o samorządowym wsparciu dla lecznic. - W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przekierowaliśmy 50 mln zł na środki ochrony osobistej oraz urządzenia ratujące życie i na testy. Rząd przeznaczył dla Lubuskiego do tej pory tylko 5 mln zł. Prosimy o finansowanie walki z epidemią proporcjonalnie do potrzeb – apelowała E.Polak.

Marszałek odniosła się także do kwestii organizacji majowych wyborów prezydenckich. - Przeprowadzenie wyborów 10 maja w stanie epidemii jest realnym wielkim zagrożeniem zdrowia i życia wszystkich mieszkańców. Zarówno z przyczyn logistycznych, jak i technicznych ich organizacje oceniamy tu na dole jako niemożliwe – podkreślała.

Zobacz również