OSP pomogą lubuskim seniorom

Pobierz PDF
Pandemia koronawirusa jest szczególnie niebezpieczna dla naszych seniorów. W tym trudnym czasie lubuskim seniorom pomogą Ochotnicze Straże Pożarne, które zakupią najpotrzebniejsze produkty i dostarczą je do domu. Na ten cel zarząd województwa przyznał dofinansowanie w wysokości 470 tys. zł (47 zadań na kwotę 10 tys. zł każde). Termin realizacji 7 kwietnia - 30 czerwca 2020 r.

Strażacy zakupią artykuły spożywcze i środki higieny osobistej, a następnie trzykrotnie (raz w kwietniu i dwa razy w maju) odwiedzą najbardziej potrzebujących seniorów, również tych pozostających w kwarantannie i przekażą paczki. Działania te będą realizowane  w porozumieniu z Ośrodkami Pomocy Społecznej funkcjonującymi  w poszczególnych gminach.

Departament Infrastruktury Społecznej 24 marca br. rekomendował Zarządowi Województwa Lubuskiego przesunięcie środków finansowych z  otwartego konkursu ofert przeznaczonego na działania w obszarze senioralnym  w wysokości 470 tys. zł  na pomoc dla seniorów realizowane w formule tzw. „małego grantu”. Zadania w tym trybie finansowane są do wysokości 10 tys. zł  i mają szybką ścieżkę realizacji - praktycznie podpisanie umowy następuje do 10 dni od złożenia wniosku.

Zobacz również