Pamiętamy o seniorach

Pobierz PDF
Dzienne Domy Pomocy i Kluby Seniora prowadzone w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dostosowują swoje usługi do obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem. Reagując na wprowadzone zakazy i ograniczenia w stacjonarnym świadczeniu  usług opiekuńczych i asystenckich, z uwagi na zamknięcie tych placówek dokonano reorganizacji. Usługi pomocowe świadczone są obecnie zgodnie z potrzebami seniorów w miejscu zamieszkania podopiecznych. 

W Lubuskiem realizowanych jest obecnie 17 takich projektów. Personel placówek w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami realizuje pomoc w różnorodnych formach m.in.: zrobienie zakupów, dowiezienie posiłków (gotowe posiłki lub suchy prowiant), wykupienie leków, umówienie wizyty lekarskiej, załatwienie spraw urzędowych.

W przypadku  potrzeby porady lub wsparcia psychologicznego również taka pomoc świadczona jest przez psychologa lub opiekuna w formie dyżuru telefonicznego.

W razie potrzeb, w uzgodnieniu z miejscowymi jednostkami  pomocy społecznej wsparcie rozszerzane jest na osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w projektach.

Wykaz placówek działających w ramach obecnie realizowanych projektów dofinansowanych z EFS

#FunudszUE #UEpomaga

Zobacz również