Chlorator od gorzowskich wodociągów

Pobierz PDF
Ścieki szpitala zakaźnego będą wolne od niebezpiecznych substancji. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie użyczyło szpitalowi  specjalistyczną pompę dozującą środek dezynfekujący; jest sterowana komputerowo. To oznaczna pomoc dla lecznicy, na którą  - po uruchomieniu Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego - spadł obowiązek dezynfekcji ścieków szpitalnych trafiających do kanalizacji.

Pompa użyczona przez gorzowskie wodociągi jest urządzeniem automatycznym, które samo dobiera odpowiednią ilość środka niezbędnego do zneutralizowania ścieków wpadających do kanalizacji publicznej. Spółka przekazała szpitalowi także kilkadziesiąt litrów 16% podchlorynu sodu (białej, nietrwałej, uwodnionej soli, łatwo rozpuszczalnej w wodzie) – środka neutralizującego zanieczyszczenia powstające w miejscach opieki nad osobami chorymi zakaźnie.  Zadaniem pracowników obsługi technicznej szpitala jest jedynie nadzorowanie pracy urządzenia i - gdy zajdzie taka potrzeba - uzupełnianie środka chemicznego. 

Podchloryn sodu jest skuteczny w walce z wszystkimi rodzajami mikroorganizmów, niszczy bakterie, wirusy i grzyby. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła podchloryn sodu na liście najskuteczniejszych środków niszczących m.in. HIV czy wirusa zapalenia wątroby typu B. Działa skutecznie również w niskich temperaturach.

Konieczność dezynfekcji zakaźnych ścieków szpitalnych wynika z zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 wraz z późniejszymi zmianami), która nakłada na jednostki wytwarzające ścieki zakaźne obowiązek poprawy stanu sanitarnego ścieków odpływających ze szpitala zakaźnego, zmniejszania zagrożenia epidemiologicznego pracowników obsługi sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. A także ograniczania możliwości skażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi odbiornika ścieków oczyszczonych.

Materiał: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Zobacz również