Lista ocenionych operacji w ramach konkursu dla Partnerów KSOW

Pobierz PDF
„Piknik z Lubuskim LGD nad Odrą”, „Lokalne Grupy Działania szansą rozwoju Województwa Lubuskiego - wizyta studyjna”, „Tradycyjne ludowe wieńce dożynkowe” to tylko niektóre z zadań, jakie otrzymały wsparcie w ramach konkursu nr 4/2020 dla Partnerów KSOW.

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego zakończyła proces oceny wniosków Partnerskich w ramach konkursu 4/2020. Zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, publikuje pozytywnie zaopiniowaną przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW Województwa Lubuskiego oraz przyjętą przez zarząd województwa listę ocenionych operacji partnerskich oraz listę rezerwową operacji do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego na lata 2020 – 2021. Operacje będą realizowane przez Partnerów KSOW w 2020 r.

Lista ocenionych operacji i lista rezerwowa partnerów

Zobacz również