Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów zapraszamy do udziału!

Pobierz PDF
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” organizowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP. Czekamy na lubuskie propozycje dotyczące regionalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, roślinnego oraz napojów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 maja.

Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Produkty te muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami wynikającymi ze specyficznych warunków i glebowych regionu z którego pochodzą.


Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzi się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. Mogą być przygotowane i przywiezione do oceny przez osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne czy też małe firmy branży rolno-spożywczej. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii.


Regionalne Potrawy – kategoria ta w tym konkursie ma na celu identyfikację oraz określenie miejsc wytwarzania poszczególnych potraw np. w firmach gastronomicznych lub w gospodarstwach agroturystycznych. Ma to przyczynić się do promowania lokalnej, tradycyjnej żywności przez regionalna gastronomię, Budowu produktu turystycznego i marki regionu.


Wypełnione karty zgłoszeń na regionalny produkt żywnościowy lub potrawę należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra do dnia 15 maja 2020 r.


Bliższych informacji na temat konkursu można uzyskać: w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich u Pana Piotra Czury - nr tel. (68) 456 52 72 lub pod adreseme-maila: p.czura@lubuskie.pl

Laureaci regionalnej edycji konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa, zaś Przedstawiciele Komisji Konkursowych dokonają dodatkowych nominacji nagrodzonych produktów i potraw regionalnych do nagrody honorowej „Perła 2020”.

Na szczeblu regionalnym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Finał regionalnego Lubuskiego konkursu odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli. Komisje konkursowe oceniać będą regionalny produkt żywnościowy oraz potrawę regionalną.

I.  Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

1.  Produkty i przetwory mięsne

2.  Produkty i przetwory z ryb

3.  Produkty mleczne

4.  Miody

II.  Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

1.  Przetwory owocowe

2.  Przetwory warzywne

3.  Produkty zbożowe

4.  Wyroby cukiernicze

III.  Napoje regionalne

Podkategorie:

1. Napoje bezalkoholowe

2.  Napoje alkoholowe

IV.     Inne produkty regionalne w szczególności łączone produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres w terminie do 15 maja 2020 r.::

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Patronat nad tym konkursem objęli Marszałkowie Województw.

DOKUMENTY:

KARTA ZGŁOSZENIA PRODUKT

KARTA ZGŁOSZENIA POTRAWA

REGULAMIN PRODUKT

REGULAMIN GAATRONOMIA

REGULAMIN KONKURSU

 


 

Zobacz również