Wystartowało Centrum Mistrzostwa Informatycznego!

Pobierz PDF
Ruszyła kolejna edycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z pasją chcących podnosić swoje kompetencje w dziedzinie algorytmiki i programowania. Mowa o Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Grantobiorcy uczestniczący w projekcie będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas zajęć na jednej z 5 technicznych uczelni w kraju. Każdy uczestnik odbędzie 288 godzin szkoleniowych.  

Godziny szkoleniowe w systemie stacjonarnym i e-learningowym przygotują do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Każdy Uczestnik otrzyma materiały edukacyjne, mentoring przez webinaria, wsparcie w rozwoju talentów uczniowskich i grant finansowych na realizację celów projektu.

W ramach jednej edycji grantobiorca może ubiegać się maksymalnie o 2 granty, w ramach których będzie prowadził ze swoimi uczniami kółko informatyczne przez 8 miesięcy. Uczestnicy, którzy pierwszy raz biorą udział w projekcie mogą realizować grant algorytmiczny, w ramach którego podczas prowadzonego przez siebie koła rozwijają wśród uczniów umiejętność rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki. Grantobiorcy, którzy biorą udział w projekcie po raz kolejny mogą realizować jeden grant algorytmiczny i jeden grant projektowy. Grant projektowy ma na celu podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to również współpraca i współzawodnictwo uczniów. W ramach projektu zespoły uczniowskie biorą udział w zawodach, podczas których mogą sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI. Zawody odbywają się na 3 poziomach, w zależności od zaawansowania i na 3 kolejnych etapach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Rekrutacja do projektu trwa do 15 czerwca 2020 r. Więcej informacji o projekcie na www.cmi.edu.pl

Zobacz również