Można dostać nagrodę za przedsiębiorczą reakcję na koronawirusa!

Pobierz PDF
Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający regiony UE, wyróżniające się wybitną oraz innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, kompetencji czy zamożności. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

Tegoroczna edycja (2021-2022) dotyczy strategii na rzecz wsparcia przedsiębiorstw, które mierzą się ze skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19. Wyróżnienie marką Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości zapewnia uznanie oraz widoczność lokalnych i regionalnych strategii przedsiębiorczości. To także dostęp do rosnącej sieci pionierskich regionów, które aktywnie wzmacniają swoje ekosystemy przedsiębiorczości, wymieniają się dobrymi praktykami i współpracują w zakresie projektów europejskich.

Nagroda zostanie przyznana maksymalnie sześciu regionom, które będą wyróżnione marką ERP przez dwa lata (2021 i 2022), co umożliwi im zaplanowanie i wdrożenie strategii udanej odbudowy gospodarczej oraz społecznej.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać poprzez stronę internetową ERP do 28 października 2020 r. Szczegółowe informacje o nagrodzie i procesie składania wniosków można znaleźć na stronie: https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx 

 #FunudszUE #UEpomaga

Zobacz również