Urząd wznawia przyjmowanie interesantów

Pobierz PDF
Od najbliższego poniedziałku (25 maja) urząd znów będzie przyjmował interesantów. Ze względu na panującą epidemię odbędzie się to jednak na specjalnych zasadach. Na terenie UMWL zostaną wyznaczone miejsca do obsługi mieszkańców.  

Wszystkich interesantów nadal prosimy, aby w miarę możliwości sprawy załatwiali drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Potrzeba do tego profilu zaufanego lub autoryzacji za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdują się na stronie www.lubuskie.pl  w dziale Urząd -> Kontakt lub w prawym górnym rogu serwisu. Przypominamy również o ogólnym adresie email: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl i numerze telefonu do centrali: +48 68 45 65 200.

W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej punktem głównym przyjmującym korespondencję jest Kancelaria Ogólna, w której należy zachować minimum 1,5 metra odległości zarówno od lady korespondencyjnej oraz od kolejnej osoby znajdującej się w kolejce. Istnieje też możliwość skorzystania ze skrzynek podawczych znajdujących się przy wejściu do Urzędu.

Zobacz również