Badanie na temat picia alkoholu podczas epidemii

Pobierz PDF
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie zaprasza do wypełnienia krótkiej, trwającej około 10 minut, ankiety dotyczącej osobistych doświadczeń i zachowań związanych z piciem alkoholu podczas rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 (tj. koronawirusa). 

Celem tego ogólnoeuropejskiego badania jest powiązanie spożycia alkoholu z doświadczeniami dotyczącymi obecnej pandemii SARS-CoV-2 (link: http://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1308-badanie-na-temat-picia-alkoholu-podczas-epidemii-sars-cov-2-zapraszamy-do-udzialu).

Badanie powstało w wyniku współpracy epidemiologów z wielu instytutów badawczych w Europie, w tym z Technische Universität Dresden (Niemcy), Hospital Clínic de Barcelona (Hiszpania) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Warszawa, Polska).

Więcej informacji i ankieta do wypełnienia:

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=pl 

Zobacz również